Towarzystwo Miłosników Maciejowic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

GRA MIEJSKA

Email PDF
Zaproszenie

Historyczna Gra Miejska
„Insurekcja Warszawska 1794-2014”Polska Fundacja Kociuszkowska postanowia, zwaszcza dla  modziey ze szkó kociuszkowskich, zaproponowa bardziej aktywn form obchodu rocznic zwizanych z wydarzeniami Insurekcji Warszawskiej 1794 r.
 Przy wspópracy z biurem turystycznym, opracowana zostaa gra miejska ”Insurekcja Warszawska”,  która rozpocznie si przy pomniku T. Kociuszki na Placu elaznej Bramy w dniu 15.kwietnia 2014 o godz. 10.00 i trwa bdzie do godz. 14.00
Uczestnicy gry bd dociera do 10 punktów kontrolnych w miejscach, gdzie miay miejsce historyczne wydarzenia sprzed 220 laty w czasie Insurekcji w Warszawie oraz wykonywa zadania, wykazywa si sprawnoci fizyczn (np. toczenie kuli armatniej itp.) znajomoci wiedzy o epoce oraz poznawa histori tych miejsc.
Uczniowie podzieleni na grupki 10 osobowe zgaszaj si pod opiek nauczyciela lub opiekuna, otrzymaj odpowiednie materiay, mapki, a wykonanie kadego zadania zostanie ocenione i odnotowane.
Dla najlepszych grup, przewidziane s nagrody, dyplomy uczestnictwa i podzikowania.
Koszt udziau 1 osoby 20 z. (Opiekunowie grup bezpatnie)
Zgoszenia uczestnictwa i wpaty musz by dokonane do 5 kwietnia.
Sdzimy, e ta forma aktywnego poznawania historii spotka si z zainteresowaniem i przyczyni si do pogbienia wiedzy historycznej.        
                 
                          
Informacje: tel/fax 022-625-49-77, 629-88-01, 0-602-175-238
E mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konto:
Polska Fundacja Kociuszkowska
00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 31 m 14
Konto: 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025


Krótki opis zasad gry „Insurekcja Warszawska 1794-2014”

Sta na planszy do gry jak jest Warszawa!

Uczestniczc w grze miejskiej "Insurekcja Warszawska" gracze przenios si do roku 1794, wykonujc kolejne zadania poznaj wydarzenia dziki którym w dniach 16 i 17 kwietnia 1794 roku Warszawa staa si miastem wyzwolonym z rk Rosjan.
To niebywae zwycistwo wojska polskiego i mieszczan warszawskich dawao szanse na uratowanie I Rzeczypospolitej!

Sta do walki! Zagraj o woln Warszaw. Gracze na swojej drodze napotkaj postacie historyczne z roku 1794 które pomog im w wykonaniu kolejnych zada. A niektóre z nich bd wyjtkowo trudne. Uczestnicy bd musieli midzy innymi dorczy tajn depesz królowi Stanisawowi Augustowi Poniatowskiemu, który z przeraeniem obserwowa wydarzenia w stolicy, odnale i rozszyfrowa tajemniczy monogram, dostarczy zdobyt w arsenale amunicj dla walczcych oddziaów, zaadowa kul armatni do dziaa!

Gra miejska to doskonay sposób by przez aktywne zwiedzanie i  zabaw pozna trudn histori Polski.

Uczestnicy gry zostan podzieleni w zespoy liczce maksymalnie 10 osób. Kady z zespoów otrzyma na starcie niezbdne materiay min. kart pracy, scenariusz umoliwiajcy wykonanie kolejnych zada, map z zaznaczonymi punktami które bd musieli odnale.  

Start godzina: 10.00 - Pomnik Tadeusza Kociuszki, Plac Za elazn Bram - Warszawa
Zakoczenie: ul Szeroki Dunaj
Czas trwania: okoo 3-4 godzin