Towarzystwo Miłosników Maciejowic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

XXXI MSK

Email PDF

PROGRAM
XXXI MIDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOCIUSZKOWSKIEGO

Pobierz program


9.X.2014 Czwartek
GARWOLIN Zesp Szk Nr 1 ul. Kociuszki 53)
10.00
XIV MIDZYNARODOWA MODZIEOWA KONFERENCJA KOCIUSZKOWSKA
? Tadeusz Kociuszko ? 220 rocznica Insurekcji?
Wystpienia modziey ze szk rednich w Garwolinie, Sobolewie, elechowie
Dr Mirosaw Matosek ? ?Insurekcja Kociuszkowska w powiecie garwoliskim i Ziemi Styckiej?
Dr Igor Mielnikow ? ?O udziale w grupach rekonstrukcyjnych jako formie zdobywania i popularyzacji wiedzy historycznej?
Dr Leszek Marek Krzeniak ? ?Stoj sobie i stoj? o poemacie spod pomnika Tadeusza Kociuszki?
Wystp Zespou z Biaorusi ? MUZYKANCI Z MIRSKA

ELECHW ? Dom Kultury
13.00
Sesja ? elechw w tradycji kociuszkowskiej?
Prof. dr hab. Janusz Wojtasik ?Z myl o Niepodlegej. Polskie powstania narodowe i prby powstacze w latach 1795?1914?
Dr Leszek Marek Krzeniak ? ?Poetycki obraz bitwy maciejowickiej?
Dr Jan Pytel ? ?Kwestie spoeczne w dziaalnoci Tadeusza Kociuszki?
Doktorant Wodzimierz Kostecki ? ?Rola ydw w Insurekcji Kociuszkowskiej?
Wystp Zespou z Biaorusi ? MUZYKANCI Z MIRSKA

XXX Rajd Kociuszkowski ?Szlakami bitwy maciejowickiej?

MACIEJOWICE

17.00 Uroczysta msza w. w kociele w Maciejowicach
18.00 Apel pamici i zoenie kwiatw pod pomnikiem T. Kociuszki na rynku
oraz odsonicie kamienia upamitniajcego historykw i dziaaczy spoecznych tradycji kociuszkowskiej
Inscenizacja historyczna wydarze roku 1794
Koncert Centralnego Zespou Artystycznego WP

10 X 2014 Pitek
10.00 Terenowa gra historyczna ? ?Tajemnice Bitwy Maciejowickiej? (udzia w grze wymaga wczeniejszego zgoszenia)
17.00 Ognisko
Krtka modlitwa za polegych na polu bitwy (Podzamcze)
Spektakl plenerowy?Dokd tak pieszysz, Panie Generale?
Film ze spektaklu Z. Olszewskiego z roku 1994
Wsplne piewanie

Wystawy: Plenerowa na polu bitwy ? ?onierze bitwy maciejowickiej?

11.X.2014 Sobota (Szkoa Podstawowa ul. Kociuszki 19)
11.00 SESJA HISTORYKW I REGIONALISTW
In. Eugeniusz Skocze ? Racawickie dowiadczenia Kociuszk
Radosaw Matusiewicz ? Poanieckie plany rozwoju tradycji kociuszkowskich
Mgr Czesaw Orliski ? Szczekociskie dowiadczenia
Dr Leszek Marek Krzeniak ? Maciejowickie przemylenia
Dr Micha Kalbarczyk ? Dzieje Samogoszczy
Doktorant Longina Ordon- Rola pracy z patronem w procesie edukacyjnym i wychowawczym
na przykadzie Zespou Szk Nr 2 w Stalowej Woli
Dr Mariusz Rombel - Powstanie osady przemysowej i parafii w Sobieniach-Jeziorach
Mgr Marek Zidalski ? O rezydencji Zamoyskich w Podzamczu?

14.00 Rekonesans na polu bitwy pod Maciejowicami (Muzeum ? makieta, Krpa, Oronne, Podzamcze)
15.00 Warsztaty historyczne ? Abc archeologii pola bitwy? i ? W obozie?
19.00 Koncert zespou z Biaorusi (uroczysta kolacja)
- Konkurs strojw historycznych

12.X.2014 Niedziela
PLENARNA SESJA KOCIUSZKOWSKA
9.00 Uroczysta Msza w. Za polegych 10.X.1794 pod Maciejowicami
10.00 Zoenie kwiatw pod pomnikiem T. Kociuszki na rynku w Maciejowicach
10.30 Koncert zespou artystycznego Muzykaci z Mirska na Biaorusi
11.15 Prof.dr hab. Tadeusz Rawski ? ?Insurekcja 1794 ? zostawieni sami sobie?
11.45 Prof. dr hab. Barbara Faliska ? ?60 lat pracy naukowe j ? Dialog Pokole?
12.05 Prof. dr hab. Izabella Rusinowa ? ?Kociuszko z Legiony?
12,25 Doktorant Longina Ordon - ?Paralele historyczno-literackie ? Kociuszko a Pisudski?
12.45 Dr Leszek Marek Krzeniak ? Wspczesna tradycja kociuszkowska ? obchody 220 rocznicy Insurekcji w Polsce.?
13.05 Dr Leonid Niestarczuk ? ? Biografia T. Kociuszki w pamitnikach Michaa Kleofasa Ogiskiego?
13.20 Dr Tadeusz Skoczek, dr Janusz Gmitruk ?Ikonografia kociuszkowska? ? promocja albumu
13.40 Mgr Wodzimierz Kostecki - ?Berek Joselewicz ? onierz Kociuszki?
14.00 Dr Igor Mielnikow ? ? O mundurach onierzy Wielkiego Ksistwa Litewskiego w czasie Powstania Kociuszkowskiego?
14.20 Dr Mirosaw Matosek - ?Insurekcja Kociuszkowska w literaturze iberoamerykaskiej?
14.40 Dyskusja
15.00 Wycieczka na pole bitwy

Wystawy:
- Fotogramy z rajdw kociuszkowskich
- Prace czonkw Koa Plastycznego przy GOK Maciejowice

18 X 2014 Sobota (Muzeum Niepodlegoci w Warszawie)

WARSZAWSKA SESJA KOCIUSZKOWSKA
10.00 Uroczyste zoenie kwiatw pod pomnikiem T. Kociuszki w Warszawie
11.00 Prof.dr hab. Marian Marek Drozdowski - ?Wkad Tadeusza Kociuszki i Jzefa Pisudskiego w kultur polityczn Polski?
11.30 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski ? ?O amerykaskich dowiadczeniach T. Kociuszki wykorzystanych w Insurekcji 1794 r.?
12.00 Dr Leszek Marek Krzeniak ??Podsumowanie obchodw 220 rocznicy Insurekcji Kociuszkowskiej w Polsce?
12.20 Dr Leonid Niestarczu k ? ? O Kociuszce i tradycji kociuszkowskiej na Biaorusi?
12.40 Dr Tadeusz Skoczek, Janusz Gmitruk ? ?Ikonografia Powstania Kociuszkowskiego - album"
13.00 Dr Pawe Kiernikowski ? O roli kobiet w yciu Tadeusza Kociuszki
13.20 Mgr Wadysaw Gowala ? ?Widoki z tarasu Krlikarni?
13.40 Dr Zygmunt Domaski ? Ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje Insurekcji
14.00 Dyskusja