Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Email PDF

269 rocznica urodzin Tadeusza Ko禼iuszki na Bia硂rusi

Jak co roku, 4 lutego (od 250 rocznicy w 1996 r.) w Mereczowszczy糿ie na Bia硂rusi odby硑 si obchody kolejnej rocznicy urodzin bohatera wielu narod體 Tadeusza Ko禼iuszki. Co roku przybywaj na te obchody przedstawiciele towarzystw ko禼iuszkowskich  z Polski i Bia硂rusi. W tym roku w sk砤dzie delegacji Polskiej Fundacji Ko禼iuszkowskiej byli: prezes Towarzystwa Ko禼iuszkowskiego w Po砤馽u, Rados砤w Matusiewicz, 3 osobowa delegacja Zespo硊 Szk蟪 Nr 2  im. T. Ko禼iuszki w Stalowej Woli z dyrektor Longin Ordon, 2 osobowa delegacja Publicznej Szko硑 Podstawowej im. T. Ko禼iuszki w D硊gosiodle z dyrektor Urszul Kmoch, Prezes Oddzia硊 Garwolin ? Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego ? Zbigniew W阦rzynek oraz Bo縠na Sitek ? pianistka, kt髍a ma w swoim repertuarze utwory skomponowane przez Tadeusza Ko禼iuszk.
Na obchody urodzin T. Ko禼iuszki w Mereczowszczy糿ie przybywaj przedstawiciele palc體ek dyplomatycznych. W tym roku by硑 delegacje Ambasady USA, Szwajcarii, konsul Federacji Rosyjskiej z Brze禼ia i Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Brze禼iu.
W uroczysto禼i z硂縠nia kwiat體 przy kamieniu przed odbudowanym dworkiem w Mereczowszczy糿ie poza wymienionymi delegacjami udzia wzi阬i przedstawiciele w砤dz Rejonu Iwacewicze, organizacji Polak體 na Bia硂rusi ? Maria Sulima (Polska Macierz Szkolna), Hanna Paniszewa (Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brze禼ia i Obwodu Brzeskiego), delegacja Mi阣zyrejowego Stowarzyszenia Kulturalnego im. T. Ko禼iuszki w Brze禼iu,
delegacja Bractwa Kurkowego im. Or砤 Bia砮go w Terespolu, delegacja ukrai駍kiej diaspory na Bia硂rusi i Bia硂ruskiego Frontu Narodowego.
    W dworku, w kt髍ym znajduje si muzeum T. Ko禼iuszki, odby si koncert utwor體 z epoki ko禼iuszkowskiej w wykonaniu zespo硊 z Domu Kultury z Iwacewicz oraz koncert polonez體 skomponowanych przez Tadeusza Ko禼iuszk w wykonaniu artystki Bo縠ny Sitek z Warszawy.
    Po zwiedzeniu ekspozycji muzealnej, przyby砮 delegacje przekaza硑 dary dla Muzeum w Mereczowszczy糿ie. Amerykanie przekazali mundur kadeta s硑nnej Akademii Wojskowej w West Point. Polska Fundacja Ko禼iuszkowska nada砤 muzeum tytu i medal ?Zas硊縪ny dla Tradycji Ko禼iuszkowskiej? oraz podarowa砤 wydan w trzech j陑ykach polskim, rosyjskim i bia硂ruskim  ze wsp蟪czesnymi ilustracjami ksi笨k: ?Maria Konopnicka o Tadeuszu Ko禼iuszce i Insurekcji - wierszem?  do kt髍ej esej ?Tadeusz Ko禼iuszko w poezji Marii Konopnickiej napisa砤 Longina Ordon oraz p硑t ?Muzyka dwork體 polskich? nagran przez Bo縠n Sitek. Ka縟a z delegacji podarowa砤 ksi笨ki i albumy o tradycji ko禼iuszkowskiej w swojej miejscowo禼i.
    Uroczysto禼i w Mereczowszczy糿ie poprzedzi砤 wizyta delegacji Polskiej Fundacji Ko禼iuszkowskiej w szkole w pobliskim Kosowie, gdzie m硂dzie przedstawi砤 pi阫n prezentacj o zabytkach Kosowa i Mereczowszczyzny oraz deklamowa砤 po polsku wiersze Marii Konopnickiej o Tadeuszu Ko禼iuszce.

Przy uroczystym obiedzie na zako馽zenie uroczysto禼i zosta硑 zaprezentowane starania w砤dz miejscowych dla rozwoju tradycji ko禼iuszkowskich oraz omawiano planowane w przysz硑m roku obchody okr眊砮j 270 rocznicy urodzin
T. Ko禼iuszki.
    Na Bia硂rusi w Siechnowiczach niedaleko Brze禼ia, gdzie znajdowa si rodzinny maj眛ek Ko禼iuszk體 i gdzie powrocie z Ameryki kilka lat gospodarzy genera Tadeusz Ko禼iuszko. Istnieje tu muzeum krajoznawcze, kt髍ego znaczn cz甓 zajmuje, skromniejsza ni w Mereczowszczy糿ie, ekspozycja po秝i阠ona dziejom Ko禼iuszki.
     W czasie pobytu na Bia硂rusi delegacja Polskiej Fundacji Ko禼iuszkowskiej odwiedzi砤 Zaosie, gdzie urodzi si Adam Mickiewicz. W zrekonstruowanym dworku i zabudowaniach folwarku znajduje si bardzo ciekawa ekspozycja po秝iecona 縴ciu i dzia砤lno禼i wieszcza. Muzeum Mickiewicza w Nowogr骴ku ma jeszcze bogatsz ekspozycj muzealn. Zatrzymali秏y si tak縠 na brzegiem zamarzni阾ego o tej porze roku Jeziora ite. Wsz阣zie spotykali秏y si z 縴czliwo禼i, a zw砤szcza w czasie spotka z zespo砤mi artystycznymi w Mirze i Pieskach. Trzeba podkre秎i, 縠 wsz阣zie wida du縪 stara dla zachowania zabytk體, przyci眊ni阠ia i uatrakcyjnienia pobytu turyst體.
 
                Leszek Marek Krze秐iak