Towarzystwo Miłosników Maciejowic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obchody Kościuszkowskie

Email PDF

Zaproszenie

22 kwietnia 2017 r. (sobota)   Plac Żelaznej Bramy

Odbędą się uroczyste obchody:  200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki
         i 223. rocznicy Insurekcji Warszawskiej

Program uroczystości:  
      
10. 00 - powitanie gości
10. 15 - Krótki rys historyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce
             i wydarzeniom Insurekcji Warszawskiej 1794
10. 30 – Przemówienia okolicznościowe
10. 45 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
         11. 00 – Wszechnica Kościuszkowska (Muzeum Niepodległości,
             Al.  Solidarności 62)

- Występ Chóru Polskiego „Zgoda” z Brześcia na Białorusi
- Wystawa obrazów „Nowe obrazy i wizerunki Tadeusza Kościuszki”

- Sesja :  „Dziedzictwo myśli i czynów Tadeusza Kościuszki i   
                 Insurekcji Warszawskiej”    
        (Muzeum Niepodległości Al. Solidarności 62)

Prof. dr  hab. Marian Marek Drozdowski - Wkład Tadeusza Kościuszki do polskiej kultury politycznej
Dr Longina Ordon - Boże, pozwól raz jeszcze walczyć za ojczyznę, czyli o dziedzictwie niepodległościowym Tadeusza Kościuszki
Prof. dr  hab. Tadeusz Rawski - Insurekcja  Warszawska – największa zwycięska  bitwa na ziemiach polskich w XVIII w.
Prof. dr  hab. Izabella Rusinowa - Tadeusz Kościuszko w relacjach Juliana Ursyn Niemcewicza
Mgr Krzysztof Bąkała – „O obchodach 100. Rocznicy śmierci T. Kościuszki na ziemiach polskich”
Dr Leszek Marek Krześniak – „O światowych obchodach Roku Kościuszki”
  22 kwietnia 2017 r. (sobota)   Plac Żelaznej Bramy

O godz.10.00 odbędą się uroczyste obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszk

i i 223. rocznicy Insurekcji Warszawskiej

Program uroczystości:  
      
10. 10 - powitanie gości
10. 15 - Krótki rys historyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce
             i wydarzeniom Insurekcji Warszawskiej 1794
10. 30 – Przemówienia okolicznościowe
10. 45 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki

11. 00 - Wszechnica Kościuszkowska
-  „Dziedzictwo myśli i czynów Tadeusza Kościuszki i Insurekcji Warszawskiej”    (Muzeum Niepodległości Al. Solidarności 62)

Prof. dr  hab. Marian Marek Drozdowski - "Wkład Tadeusza Kościuszki do polskiej kultury politycznej"
Dr Longina Ordon - "Boże, pozwól raz jeszcze walczyć za ojczyznę, czyli o dziedzictwie niepodległościowym Tadeusza Kościuszki"
Prof. dr  hab. Tadeusz Rawski - "Insurekcja  Warszawska – największa zwycięska  bitwa na ziemiach polskich w XVIII w."
Prof. dr  hab. Izabella Rubinowa - "Tadeusz Kościuszko w relacjach Juliana Ursyn Niemcewicza"
Mgr Krzysztof Bąkała – „O obchodach 100. Rocznicy śmierci T. Kościuszki na ziemiach polskich”
Dr Leszek Marek Krześniak – „O światowych obchodach Roku Kościuszki”