Towarzystwo Miłosników Maciejowic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character
Ciekawostki archeologiczne

221 rocznica bitwy pod Maciejowicami

Email PDF

Zapraszamy do obejrzenia zdj z obchodw 221 rocznicy bitwy pod Maciejowicami

 

Email PDF

Zapraszamy do obejrzenia zdj z uroczystoci odsonicia Kamienia Pamici w Maciejowicach

 

XXXII MSK 2015

Email PDF

Zapraszamy do obejrzenia zdj z sesji Dialog Pokole w dniu 9 X 2015 w Antoniwce

 

film

Email PDF

 https://drive.google.com/a/gazeta.pl/file/d/0Bz7fJWH2Br8nQ0s1ejhwdmM2RE0/view?pli=1

  

 

Regulamin Rajdu Rowerowego

Email PDF

Regulamin Rowerowego Rajdu Kociuszkowskiego ,, ladami bitwy maciejowickiej?.
- Organizatorami rajdu s :  TOWARZYSTWO MIONIKW MACIEJOWIC  i  POLSKA FUNDACJA KOCIUSZKOWSKA
- W rajdzie mog wzi udzia osoby w kadym wieku, niepenoletnie za zgod rodzica/opiekuna, po wypenieniu stosownego owiadczenia. Osoby poniej 13 roku ycia mog bra udzia tylko wraz z opiekunem.
- Miejsce startu i data rozpoczcia rajdu: Przy Muzeum T. Kociuszki w Maciejowicach dnia 10 padziernika 2015 roku ( sobota) o godzinie 1000.
- Trasa rajdu : Maciejowce ? Czerwona Karczma ? Paprotnia ? Malamwka ? Oronne ? Krepa ? Podzamcze.
- Rajd odbdzie si bez wzgldu na pogod.
- Kady uczestnik rajdu startuje z wasnej nieprzymuszonej woli, wobec czego organizatorzy nie ponosz odpowiedzialnoci za ewentualne nieszczcie, uszczerbek na zdrowiu spowodowany zdarzeniem w trakcie imprezy. W rajdzie mog bra udzia tylko osoby niemajce przeciwwskaza zdrowotnych, za co pen odpowiedzialno ponosz one same lub rodzice/opiekunowie wyraajcy zgod. Tak wol owiadczaj poprzez zaakceptowanie regulaminu rajdu.
- W trakcie trwania rajdu obowizuje zakaz spoywania alkoholu i rodkw odurzajcych oraz palenia papierosw.
- Uczestnikw rajdu obowizuje stosowanie si do polece, nakazw i zakazw organizatorw rajdu oraz do przepisw zawartych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.
- Rowery powinny by sprawne i dopuszczone do ruchu  ( zgodnie z ustaw o ruchu drogowym).
- Uczestnikw rajdu obowizuje szanowanie przyrody i stosowanie si do regulaminw miejsc i obiektw, na terenie ktrych bd przebywa.
- Kady uczestnik ponosi odpowiedzialno za swj sprzt i ekwipunek oraz swoje zachowanie.
- Koszt uczestnictwa w rajdzie pokrywa uczestnik. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie.
- Koszt opaty wpisowej nie obejmuje indywidualnego ubezpieczenia uczestnika.
- Nie stosowanie si do regulaminu rajdu skutkuje wyeliminowaniem uczestnika z rajdu bez zwrotu kosztw wpisowego.
- Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do ewentualnych uzupenie regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.
- O rezygnacji z rajdu i zejciu z trasy uczestnik musi powiadomi organizatorw na odpowiedni do trasy numer telefonu.
- Szybko jazdy dostosowuje si do najsabszego uczestnika rajdu.
- Odlegoci midzy rowerami powinny by takie aby moliwe byo bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie wicej ni 5.

- Podczas jazdy w lesie naley zwrci szczeglna uwag na gazie i wystajce korzenie.

- Naley unika najazdu koami na patyki co moe by powodem uszkodzenia szprych i botnikw.

- Zabrania si jazdy bez trzymania co najmniej jednej rki na kierownicy.
- Kady uczestnik powinien posiada wany dokument: dowd osobisty, legitymacj szkoln bd kart rowerow.

Kierownik Rajdu: Jarosaw Komorniczak  Tel. 511-505-409
 


Strona 10 z 15