Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Zdj阠ia z XXV Rajdu Ko禼iuszkowskiego , XXVI Mi阣zynarodowego Sympozjum Ko禼iuszkowskiego, IX Mi阣zynarodowej M硂dzie縪wej Konferencji Ko禼iuszkowskiej w Garwolinie i Sobolewie, Obchodów 216 rocznicy bitwy pod Maciejowicami i apelu poleg硑ch znajduj si w galerii na stronie www.pfk.waw.pl

Zapraszamy do odwiedzenia galerii

 

Szymon Bajerowski, Katarzyna Michalec
- Uczniowie Zespo硊 Szkó  w Sobolewie
-  Tadeusz Ko禼iuszko w walce o niepodleg硂舵 Stanów Zjednoczonych

Doktorant Marcin Gomó砶a
 – Dyplomacja w okresie powstania ko禼iuszkowskiego

Dr Miros砤w Matosek
– Wychowanie patriotyczne 縪硁ierzy powstania ko禼iuszkowskiego

Dr Leszek Marek Krze秐iak
 – Tadeusz Ko禼iuszko i jego problemy zdrowotne

Mgr Arkadij Diesiewicz
- O zamierzeniach utworzenia  muzeum Tadeusza Ko禼iuszki w Ma硑ch Siechnowiczach na Bia硂rusi

Dr Leonid Niestarczuk
 – Napoleon Orda – malarz i kompozytor Polski i Bia硂rusi – prezentacja ksi笨ki

Dr Mikolaj Nowik
- Tadeusz Ko禼iuszko w publicystyce bia硂ruskiej",

Dr Leszek Marek Krze秐iak
 – „Dok眃 tak 秔ieszysz, Panie Generale”
Prezentacja poematu o bitwie maciejowickiej

Wystawa obrazów Gra縴ny Kostawskiej i Piotra Sza砶owskiego
„Insurekcja Ko禼iuszkowska na pótnach wspó砪zesnych malarzy”

Wystawa prac konkursowych uczniów ze szkó ko禼iuszkowskich roku 2004
 „Wiara, nadzieja, tradycja 2004”

Miejsce obrad: Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych im. T. Ko禼iuszki
Sobolew ul. T. Ko禼iuszki 19

 


Uczniowie Zespo硊 Szkó Ponadgimnazjalnych w 痚lechowie
- Ignacy Wyssogota Zakrzewski - patriota, pose i prezydent powsta馽zej Warszawy,

- Ignacy Wyssogota Zakrzewski - cz硂wiek, który pragn背 by u縴tecznym".

Dr Miros砤w Matosek
- Prasa w okresie insurekcji ko禼iuszkowskiej

Dr Leszek Marek Krze秐iak
– Poetycka wizja bitwy pod Maciejowicami

Aleksander Baszkow dr n. hist.
- Wykopaliska archeologiczne w Wo砪zynie – rodzinnym gnie糳zie Stanis砤wa Augusta Poniatowskiego

Walentyna Drozd
– nauczycielka Szko硑 edniej w Brze禼iu
Tadeusz Ko禼iuszko – malarz i architekt

Doc. Zinajda Lewczuk  – Uniwersytet w Brze禼iu
Tadeusz Ko禼iuszko – bohater Polski i Bia硂rusi

Dr Leonid Niestarczuk
– Napoleon Orda – malarz i kompozytor Polski i Bia硂rusi – prezentacja ksi笨ki

Wystawa grafik Piotra Sza砶owskiego
– Ilustracje do poematu o bitwie maciejowickiej  „Dok眃 tak 秔ieszysz, Panie Generale”

Wyst阷y zespoów artystycznych z Bia硂rusi
„Pru縜駍ki pa砤cyk”
„Dziarska szlachta”

Miejsce obrad: Garwolin, Zespó Szkó Nr 1 ul. T. Ko禼iuszki 53
 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 41 z 46