Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character


Uczniowie Zespo硊 Szkó Ponadgimnazjalnych w 痚lechowie
- Ignacy Wyssogota Zakrzewski - patriota, pose i prezydent powsta馽zej Warszawy,

- Ignacy Wyssogota Zakrzewski - cz硂wiek, który pragn背 by u縴tecznym".

Dr Miros砤w Matosek
- Prasa w okresie insurekcji ko禼iuszkowskiej

Dr Leszek Marek Krze秐iak
– Poetycka wizja bitwy pod Maciejowicami

Aleksander Baszkow dr n. hist.
- Wykopaliska archeologiczne w Wo砪zynie – rodzinnym gnie糳zie Stanis砤wa Augusta Poniatowskiego

Walentyna Drozd
– nauczycielka Szko硑 edniej w Brze禼iu
Tadeusz Ko禼iuszko – malarz i architekt

Doc. Zinajda Lewczuk  – Uniwersytet w Brze禼iu
Tadeusz Ko禼iuszko – bohater Polski i Bia硂rusi

Dr Leonid Niestarczuk
– Napoleon Orda – malarz i kompozytor Polski i Bia硂rusi – prezentacja ksi笨ki

Wystawa grafik Piotra Sza砶owskiego
– Ilustracje do poematu o bitwie maciejowickiej  „Dok眃 tak 秔ieszysz, Panie Generale”

Wyst阷y zespoów artystycznych z Bia硂rusi
„Pru縜駍ki pa砤cyk”
„Dziarska szlachta”

Miejsce obrad: Garwolin, Zespó Szkó Nr 1 ul. T. Ko禼iuszki 53
 

XXVI MSK

      

       PROGRAM XXVI

MI蔇ZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOIUSZKOWSKIEGO

 

9.X.2009  (Pi眛ek)

IX Mi阣zynarodowa M硂dzie縪wa Konferencja Ko禼iuszkowska w Garwolinie, Sobolewie, 痚lechowie

Wyst阷 Zespo硊 Artystycznego z Bia硂rusi 

 

10.X.2009 (sobota) Maciejowice

10.00 Zjazd Delegacji Szkó Ko禼iuszkowskich  z Mazowsza 

- zwiedzanie muzeum i pola bitwy        

 - uroczyste pobranie ziemi pola bitwy

12.00 Fina Mi阣zynarodowego Konkursu Recytatorskiego

14.00 Fina II Mi阣zynarodowego Konkursu Strojów Historycznych

15.00 JARMARK KOSYNIERSKI I KIERMASZ SZTUKI

17.00 Uroczysta Msza . za poleg硑ch 10.X.1794 r.

18.00 Apel poleg硑ch i z硂縠nie kwiatów przy pomniku T. Ko禼iuszki

18.45 Koncert zespoów artystycznych z Bia硂rusi i M硂dzie縪wej Orkiestry D阾ej ze Zwierzy馽a.

20.30 Wieczór poezji  

11.X.2009 (niedziela) 

10.00 Recital artystyczny -  Zespo硑 z Bia硂rusi i Zwierzy馽a

SESJA KOIUSZKOWSKA

11.00 Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski - „Rola tradycji ko禼iuszkowskiej w 90 letnich stosunkach polsko – ameryka駍kich”  

11.30 Dr Teresa Kaczorowska – „Mieczys砤w Haiman – badacz ameryka駍kich dziejów Ko禼iuszki”

11.50 Dr Leszek Marek Krze秐iak – „40 lat Towarzystwa Mi硂秐ików Maciejowic”

12.10 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski  – „Kancelaria dywizji Karola Sierakowskiego”

12.30 Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „O ksi笨ce Alexa Storo縴駍kiego - The Peasant Prince. Thaddeus Ko禼iuszko and Tha Age of Revolution”

12.50 Dr  Leonid Niestarczuk  – Prezentacja ksi笨ki – „Napoleon Orda”

13.10  Mgr Longina Ordon – „Legenda Tadeusza Ko禼iuszki w twórczo禼i Ignacego Józefa Kraszewskiego”

13.30 Dr Miros砤w Matosek – „Wychowanie patriotyczne 縪硁ierzy insurekcji”

13.50 Mgr Marcin Gomó砶a – „ Sprawa gen. Adama Poni駍kiego ”

14.10 Mgr W硂dzimierz Kostecki – „Kap砤ni 4 parafii Maciejowice, skarzew, Wróble-Wargocin, Go馽zyce w walce o wolno舵 ko禼io砤 i ojczyzny w latach 1861-1915 ”

14.30 Mgr Tadeusz Kostecki – „100 lat OSP Maciejowice”

 14.50 Dyskusja1

6.00  Zwiedzanie pola bitwy, ognisko  

 IMPREZY TOWARZYSZE

 8-9.X.2009Mi阣zynarodowy Rajd Ko禼iuszkowski „Szlakami bitwy maciejowickiej”8-9.X.2009 Konkurs wiedzy ko禼iuszkowskiej 

10-12.X.2009Wystawy fotografii Stefana Dmochowskiego „ WOKÓ KOIUSZKI”,„ BIARUSINI KOIUSZCE”, „OBCHODY 100 LECIA OSP MACIEJOWICE”Wystawa „ 40 LAT TOWARZYSTWA MIIKÓW MACIEJOWIC”

Wystawa grafik Piotra Sza砶owskiego - Ilustracje do poematu „Dok眃 tak 秔ieszysz, Panie Generale”

Wystawa obrazów Gra縴ny Kostawskiej

Wystawa prac m硂dzie縴 z Ko砤 Plastycznego przy GOK w Maciejowicach

 

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 41 z 46