Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

II Zjazd Rodu Rokickich w Maciejowicach

W dniach 15 i 16 sierpnia 2009 r. w Maciejowicach odb阣zie si II Zjazd Rodu Rokickich.

Program:

15.08.09 – sobota

11. 30 Msza 秝. w intencji zmar硑ch przedstawicieli Rodu i za pomy秎no舵 縴j眂ych.
13.00 Wspólny spacer na cmentarz
14.00 Spotkanie ca砮go Rodu na wspólnym obiedzie w restauracji „Stanica Ko禼iuszkowska”. Zostanie przedstawiona historia Maciejowic i historia Rodu oraz pokazane uaktualnione drzewo genealogiczne. Wspólne zdj阠ia i wpisy do ksi阦i pami眛kowej Rodu.

16.08.09 – niedziela

9.00 wspólne 秐iadanie a nast阷nie indywidualne spotkania i odwiedziny.

Zg硂szenia i sprawy organizacyjne:
Tadeusz Kostecki
Ul. Przewozi駍ka 16
08-480 Maciejowice
Tel. 025-682-57-84


Serdecznie prosimy o przywiezienie ze sob nagranych na no秐ik elektroniczny np. CD informacji o dziejach Waszego odga酬zienia Rodu oraz o przywiezienie starych i aktualnych zdj赕, które pozwol na pe硁iejsze opracowanie dziejów Rodu. Zdj阠ia po zeskanowaniu zostan od razu zwrócone w砤禼icielom.

Wydarzenia historyczne i losy wielu osób sprawi硑, 縠 przedstawiciele Rodu zamieszkali w ró縩ych cz阺to bardzo odleg硑ch miejscowo禼iach i wiele osób z naszego  Rodu po prostu si nie zna, zw砤szcza dotyczy to najm硂dszych pokole. Dlatego wykorzystajmy to spotkanie aby wymieni o sobie informacje i zaprzyja糿i si, aby nasze dzieci i wnuki pozna硑 osoby w których 縴砤ch p硑nie cz眘tka tej samej krwi.

Serdecznie zapraszamy


-  

 


W dniach 15 i 16 sierpnia 2009 r. w Maciejowicach odb阣zie si I Zjazd Rodu Osta硂wskich.

Program:

15.08.09 – sobota

11. 30 Msza 秝. w intencji zmar硑ch przedstawicieli Rodu i za pomy秎no舵 縴j眂ych.
13.00 Wspólny spacer na cmentarz
14.00 Spotkanie ca砮go Rodu na wspólnym obiedzie w restauracji „Stanica Ko禼iuszkowska”. Zostanie przedstawiona historia Maciejowic i historia Rodu oraz pokazane uaktualnione drzewo genealogiczne. Wspólne zdj阠ia i wpisy do ksi阦i pami眛kowej Rodu.

16.08.09 – niedziela

9.00 wspólne 秐iadanie a nast阷nie indywidualne spotkania      i odwiedziny.

Zg硂szenia i sprawy organizacyjne:
Tadeusz Kostecki
Ul. Przewozi駍ka 16
08-480 Maciejowice
Tel. 025-682-57-84

Serdecznie prosimy o przywiezienie ze sob nagranych na no秐ik elektroniczny np. CD informacji o dziejach Waszego odga酬zienia Rodu oraz o przywiezienie starych i aktualnych zdj赕, które pozwol na pe硁iejsze opracowanie dziejów Rodu. Zdj阠ia po zeskanowaniu zostan od razu zwrócone w砤禼icielom.

    Wydarzenia historyczne i losy wielu osób sprawi硑, 縠 przedstawiciele Rodu zamieszkali w ró縩ych cz阺to bardzo odleg硑ch miejscowo禼iach i wiele osób z naszego  Rodu po prostu si nie zna, zw砤szcza dotyczy to najm硂dszych pokole. Dlatego wykorzystajmy to spotkanie aby wymieni o sobie informacje i zaprzyja糿i si, aby nasze dzieci i wnuki pozna硑 osoby w których 縴砤ch p硑nie cz眘tka tej samej krwi.
    Serdecznie zapraszamy


 

40 rocznica TMM

Z A P R O S Z E N I E

 28 lutego 2009 r. o godz. 17.00 

 w Szkole Podstawowej im. T. Ko禼iuszki w Maciejowicach

 odb阣zie si

UROCZYSTE ZEBRANIE TOWARZYSTWA MIIKÓW MACIEJOWIC po秝i阠one 40 rocznicy powstania towarzystwa.

W programie:

- Wspomnienia o pocz眛kach dzia砤nia TMM i nie縴j眂ych ju cz硂nkach towarzystwa

- Wystawa dokumentów za硂縴cielskich i zdj赕  z tego okresu

- Wyst阷 m硂dzie縴 szkolnej

- Wystawa plakatów: Maciejowice Ko禼iuszce

- Wystawa fotografii Stefana Dmochowskiego

- Informacja o nieznanych faktach i dokumentach z przesz硂禼i Maciejowic

- Dyskusja nad bie勘cymi i planowanymi dzia砤niami TMM.      

     Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli w zabraniu za硂縴cielskim TMM. 

      Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które dzia砤硑 w przesz硂禼i w TMM a teraz nie anga縰j si w bie勘c dzia砤lno舵  

     Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w潮czy si do prac naszego towarzystwa.  

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 42 z 45