Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Zaproszenie

POLSKA FUNDACJA KOIUSZKOWSKA

STOWARZYSZENIE BUDOWY POMNIKA TADEUSZA KOIUSZKI

W WARSZAWIE


Serdecznie zapraszaj:

na

UROCZYSTE OBCHODY

215 ROCZNICY INSUREKCJI WARSZAWSKIEJ

w dniu 18 kwietnia 2009 r.


PROGRAM:

18 kwietnia 2009 (sobota)

10.00 – Msza . w  Katedrze Polowej Wojska Polskiego na ul. D硊giej 13/15,

11.00 – przemarsz uczestników mszy (SBP T.Ko禼iuszki; PFK, w砤dze Miasta, przedstawiciele w砤dz uczelni warszawskich, cechów warszawskich, delegacje szkó nosz眂ych imi Tadeusza Ko禼iuszki, przedstawiciele stowarzysze ko禼iuszkowskich z ca砮go kraju w asy禼ie orkiestry wojskowej i kompanii honorowej) na Plac Zamkowy.

11.15 z硂縠nie kwiatów przy urnie z sercem Tadeusza Ko禼iuszki.
Krótki koncert melodii  wojskowych przed Zamkiem Królewskim.
Salwa honorowa

12.00 – z硂縠nie kwiatów pod pomnikiem Jana Kili駍kiego

13.30 – Sesja naukowa w Muzeum Niepodleg硂禼i, Al. Solidarno禼i 62
„Spotkanie historyków w 215 rocznic Insurekcji Ko禼iuszkowskiej

            Wystawa obrazów Gra縴ny Kostawskiej i Piotra Sza砶owskiego
    Wystawa fotografii Stefana Dmochowskiego

Informacje: tel/fax 022-625-49-77, tel. 0-22 629-88-01
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. ,      Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.


SESJA NAUKOWA

„SPOTKANIE HISTORYKÓW W 215 ROCZNIC INSUREKCJI”

Organizatorzy: Instytut Historyczny UW, Stowarzyszenie Budowy Pomnika T.Ko禼iuszki w Warszawie, Polska Fundacja Ko禼iuszkowska, Muzeum Niepodleg硂禼i, Wojskowe Biuro Bada Historycznych

18 kwietnia 2009 r. (sobota)

Prof.dr hab. A. Szwarc – Warszawa w powstaniu ko禼iuszkowskim
Mgr S.Karwowski – Genera硂wie Ko禼iuszki
Prof. A. Ciara – Historiografia polska o Ko禼iuszce
Dr T. Kaczorowska – M.Haiman – badacz ameryka駍kich dziejów Ko禼iuszki
Prof.dr hab. T.Rawski – Model si硑 zbrojnej narodowej
Prof.dr hab. W. Majewski – Mokronowski w powstaniu ko禼iuszkowskim
Prof.dr hab. M.M.Drozdowski – Czyn zbrojny Polonii ameryka駍kiej w latach 1917-1919
Dr Cz.痑k – Ko禼iuszko w tradycji wojskowej po 1921 r.
Prof. dr A. Pastuszko – Ko禼iuszko w tradycji partii ch硂pskich
Dr J. Ksi笨ek – Bia硂ruska legenda Ko禼iuszki
Mgr L. Ordon – Literacka legenda Ko禼iuszki
Prof.dr R. Turkowski – Ludowcy a Ko禼iuszko
 

II Zjazd Rodu Rokickich w Maciejowicach

W dniach 15 i 16 sierpnia 2009 r. w Maciejowicach odb阣zie si II Zjazd Rodu Rokickich.

Program:

15.08.09 – sobota

11. 30 Msza 秝. w intencji zmar硑ch przedstawicieli Rodu i za pomy秎no舵 縴j眂ych.
13.00 Wspólny spacer na cmentarz
14.00 Spotkanie ca砮go Rodu na wspólnym obiedzie w restauracji „Stanica Ko禼iuszkowska”. Zostanie przedstawiona historia Maciejowic i historia Rodu oraz pokazane uaktualnione drzewo genealogiczne. Wspólne zdj阠ia i wpisy do ksi阦i pami眛kowej Rodu.

16.08.09 – niedziela

9.00 wspólne 秐iadanie a nast阷nie indywidualne spotkania i odwiedziny.

Zg硂szenia i sprawy organizacyjne:
Tadeusz Kostecki
Ul. Przewozi駍ka 16
08-480 Maciejowice
Tel. 025-682-57-84


Serdecznie prosimy o przywiezienie ze sob nagranych na no秐ik elektroniczny np. CD informacji o dziejach Waszego odga酬zienia Rodu oraz o przywiezienie starych i aktualnych zdj赕, które pozwol na pe硁iejsze opracowanie dziejów Rodu. Zdj阠ia po zeskanowaniu zostan od razu zwrócone w砤禼icielom.

Wydarzenia historyczne i losy wielu osób sprawi硑, 縠 przedstawiciele Rodu zamieszkali w ró縩ych cz阺to bardzo odleg硑ch miejscowo禼iach i wiele osób z naszego  Rodu po prostu si nie zna, zw砤szcza dotyczy to najm硂dszych pokole. Dlatego wykorzystajmy to spotkanie aby wymieni o sobie informacje i zaprzyja糿i si, aby nasze dzieci i wnuki pozna硑 osoby w których 縴砤ch p硑nie cz眘tka tej samej krwi.

Serdecznie zapraszamy


-  

 


W dniach 15 i 16 sierpnia 2009 r. w Maciejowicach odb阣zie si I Zjazd Rodu Osta硂wskich.

Program:

15.08.09 – sobota

11. 30 Msza 秝. w intencji zmar硑ch przedstawicieli Rodu i za pomy秎no舵 縴j眂ych.
13.00 Wspólny spacer na cmentarz
14.00 Spotkanie ca砮go Rodu na wspólnym obiedzie w restauracji „Stanica Ko禼iuszkowska”. Zostanie przedstawiona historia Maciejowic i historia Rodu oraz pokazane uaktualnione drzewo genealogiczne. Wspólne zdj阠ia i wpisy do ksi阦i pami眛kowej Rodu.

16.08.09 – niedziela

9.00 wspólne 秐iadanie a nast阷nie indywidualne spotkania      i odwiedziny.

Zg硂szenia i sprawy organizacyjne:
Tadeusz Kostecki
Ul. Przewozi駍ka 16
08-480 Maciejowice
Tel. 025-682-57-84

Serdecznie prosimy o przywiezienie ze sob nagranych na no秐ik elektroniczny np. CD informacji o dziejach Waszego odga酬zienia Rodu oraz o przywiezienie starych i aktualnych zdj赕, które pozwol na pe硁iejsze opracowanie dziejów Rodu. Zdj阠ia po zeskanowaniu zostan od razu zwrócone w砤禼icielom.

    Wydarzenia historyczne i losy wielu osób sprawi硑, 縠 przedstawiciele Rodu zamieszkali w ró縩ych cz阺to bardzo odleg硑ch miejscowo禼iach i wiele osób z naszego  Rodu po prostu si nie zna, zw砤szcza dotyczy to najm硂dszych pokole. Dlatego wykorzystajmy to spotkanie aby wymieni o sobie informacje i zaprzyja糿i si, aby nasze dzieci i wnuki pozna硑 osoby w których 縴砤ch p硑nie cz眘tka tej samej krwi.
    Serdecznie zapraszamy


 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 43 z 46