Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

D硊go oczekiwane forum tematyczne zainaugorowa硂 swoj dzia砤lno舵.  Prace nad nim trwa硑 ju od jakiego czasu. Dzi przekazujemy forum w r阠e naszych czytelników. To pierwsze tego typu forum po秝i阠one w ca硂禼i inicjatywom ko禼iuszkowskim w Polsce. 

Wszystkich zainteresowanych naszymi dzia砤niami, zapraszamy do korzystania z tego narz阣zia. Mamy nadziej, 縠 pozwoli ono nam jeszcze lepiej komunikowa si. Forum mo縠 te sta si - oczywi禼ie jesli b阣ziecie Pa駍two z niego korzysta - platform wymiany naszych pogl眃ów na temat tradycji ko禼iuszkowskiej, dzia砤 towarzystwa, ruchu ko禼iuszkowskiego, historii, propozycji rozwoju naszych inicjatyw, a tak縠 wszystkich innych tematów. 

Wej舵 na forum mo縩a poprzez menu gówne (menu na lewo), albo wchodz眂 na adres http://www.tmm.waw.pl/forum

Je秎i chcecie Pa駍two dowiedzie sie wi阠ej na temat forum oraz nauczy si po nim porusza, prosimy o wci秐ij阠ie "Czytaj ca硂舵".

Wi臋cej…
 

Towarzystwo Mi硂秐ików Maciejowic powsta硂 dla popularyzacji tradycji ko禼iuszkowskieJ. Jeste秏y stowarzyszeniem non-profit. Dzia砤my jedynie dzi阫i 縴czliwo禼i naszych cz硂nków. Wi阠ej na temat naszej dzia砤lno禼i znale兼 mo縩a w zak潮dce „o nas”.

Zapraszamy te do zapoznania si z materia砤mi zamieszczonymi na stronie. Mamy nadziej, 縠 przypadnie ona do Pa駍twa gustu. Wszystkie zainteresowane nasz dzia砤lno禼i osoby zach阠amy te do kontaktowania si z nami. Nasze dane teleadresowe oraz formularz kontaktowy znale兼 mo縠my w zak砤dce „kontakt”.

 

 

Staraniem Polskiej Fundacji Ko禼iuszkowskiej na XXV Mi阣zynarodowe Sympozjum Ko禼iuszkowskie zosta砤 wydana ksi笨ka o bitwie pod Maciejowicami 10.X.1794 r. Ksi笨ka ta w syntetyczny i krótki sposób przedstawia problemy i do tej pory niewyja秐ione zagadnienia tej bitwy. A jednocze秐ie napisana jst bardzo przyst阷nym j陑ykiem.

Autorem ksi笨ki jest wybitny historyk wojskowo禼i prof.dr hab. Tadeusz Rawski.

Tytu pacy: "Maciejowice 1794"

 Wybrany obraz

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 43 z 45