Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

40 rocznica TMM

Z A P R O S Z E N I E

 28 lutego 2009 r. o godz. 17.00 

 w Szkole Podstawowej im. T. Ko禼iuszki w Maciejowicach

 odb阣zie si

UROCZYSTE ZEBRANIE TOWARZYSTWA MIIKÓW MACIEJOWIC po秝i阠one 40 rocznicy powstania towarzystwa.

W programie:

- Wspomnienia o pocz眛kach dzia砤nia TMM i nie縴j眂ych ju cz硂nkach towarzystwa

- Wystawa dokumentów za硂縴cielskich i zdj赕  z tego okresu

- Wyst阷 m硂dzie縴 szkolnej

- Wystawa plakatów: Maciejowice Ko禼iuszce

- Wystawa fotografii Stefana Dmochowskiego

- Informacja o nieznanych faktach i dokumentach z przesz硂禼i Maciejowic

- Dyskusja nad bie勘cymi i planowanymi dzia砤niami TMM.      

     Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli w zabraniu za硂縴cielskim TMM. 

      Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które dzia砤硑 w przesz硂禼i w TMM a teraz nie anga縰j si w bie勘c dzia砤lno舵  

     Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w潮czy si do prac naszego towarzystwa.  

 

D硊go oczekiwane forum tematyczne zainaugorowa硂 swoj dzia砤lno舵.  Prace nad nim trwa硑 ju od jakiego czasu. Dzi przekazujemy forum w r阠e naszych czytelników. To pierwsze tego typu forum po秝i阠one w ca硂禼i inicjatywom ko禼iuszkowskim w Polsce. 

Wszystkich zainteresowanych naszymi dzia砤niami, zapraszamy do korzystania z tego narz阣zia. Mamy nadziej, 縠 pozwoli ono nam jeszcze lepiej komunikowa si. Forum mo縠 te sta si - oczywi禼ie jesli b阣ziecie Pa駍two z niego korzysta - platform wymiany naszych pogl眃ów na temat tradycji ko禼iuszkowskiej, dzia砤 towarzystwa, ruchu ko禼iuszkowskiego, historii, propozycji rozwoju naszych inicjatyw, a tak縠 wszystkich innych tematów. 

Wej舵 na forum mo縩a poprzez menu gówne (menu na lewo), albo wchodz眂 na adres http://www.tmm.waw.pl/forum

Je秎i chcecie Pa駍two dowiedzie sie wi阠ej na temat forum oraz nauczy si po nim porusza, prosimy o wci秐ij阠ie "Czytaj ca硂舵".

Wi臋cej…
 

Towarzystwo Mi硂秐ików Maciejowic powsta硂 dla popularyzacji tradycji ko禼iuszkowskieJ. Jeste秏y stowarzyszeniem non-profit. Dzia砤my jedynie dzi阫i 縴czliwo禼i naszych cz硂nków. Wi阠ej na temat naszej dzia砤lno禼i znale兼 mo縩a w zak潮dce „o nas”.

Zapraszamy te do zapoznania si z materia砤mi zamieszczonymi na stronie. Mamy nadziej, 縠 przypadnie ona do Pa駍twa gustu. Wszystkie zainteresowane nasz dzia砤lno禼i osoby zach阠amy te do kontaktowania si z nami. Nasze dane teleadresowe oraz formularz kontaktowy znale兼 mo縠my w zak砤dce „kontakt”.

 

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 44 z 46