Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Staraniem Polskiej Fundacji Ko禼iuszkowskiej na XXV Mi阣zynarodowe Sympozjum Ko禼iuszkowskie zosta砤 wydana ksi笨ka o bitwie pod Maciejowicami 10.X.1794 r. Ksi笨ka ta w syntetyczny i krótki sposób przedstawia problemy i do tej pory niewyja秐ione zagadnienia tej bitwy. A jednocze秐ie napisana jst bardzo przyst阷nym j陑ykiem.

Autorem ksi笨ki jest wybitny historyk wojskowo禼i prof.dr hab. Tadeusz Rawski.

Tytu pacy: "Maciejowice 1794"

 Wybrany obraz

 

Foto relacja

Oto kilka zdj赕 z ostatnich obchodów. Ju nied硊go w dziale galeria b阣zie ich du縪 wi阠ej. Póki co, mo縩a obejrze je tutaj. Kliknij "Czytaj wi阠ej"

Zapraszamy do Galerii na fotorelacj z XXV Mi阣zynarodowego Sympozjum Ko禼iuszkowskiego w Maciejowicach

Wi臋cej…
 

Zaproszenie

 Wybrany obraz

Towarzystwo Mi硂秐ików Maciejowic oraz Polska Fundacja Ko禼iuszkowska maj przyjemno舵 zaprosi wszystkich ch阾nych do odwiedzenia w dniach 10-12 pa糳ziernika 2008 r. Maciejowic. W tych dniach przypada 214 rocznica s硑nnej bitwy z 1794 roku.  

Zaplanowany  zosta szereg atrakcji. Kulminacyjnym dniem obchodów b阣zie sobota, kiedy to odb阣zie si m.in. Jarmark Kosynierski, konkurs strojów z epoki oraz bal kostiumowy.

Od wielu lat dla dzieci i m硂dzie縴 jest organizowany Rajd Ko禼iuszkowski. W tym roku odb阣zie si w dniach 9 i 10 pa糳ziernika.

Trasy rajdowe rozpoczynaj si 9.X o godz. 9 w Korytnicy - mijscowo禼i w której by obóz polski po drodze pod Maciejowice i o godz.9.30 w Paprotni -miejscowo禼i przez któr maszerowa硑 wojska carskie.

Osoby szczególnie zainteresowane histori nie mog przegapi XXV Mi阣zynarodowego Sympozjum Ko禼iuszkowskiego, na którym b阣zie mo縩a us硑sze wiele interesuj眂ych wyk砤dów na temat wydarze historycznych.

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 45 z 46