Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Do Petersburga

POLSKA FUNDACJA KOIUSZKOWSKA
wraz Z PTTK Oddzia ?MAZOWSZE?
zapraszaj na
===========================================================================
PODR盈    HISTORYCZN

BIA NOCE
ST.PETERSBURG - TALLIN
TWA - ROSJA ? ESTONIA ? TWA (8 DNI)


 
TERMINY:          10 ? 17.06.2017        
            15 ? 22.07.2017

 
DZIE I     WARSZAWA ? DYNEBURG
godz. 6.00 - spotkanie uczestnik體 na parkingu przed Muzeum Techniki (PKiN); godz. 6.15 ? wyjazd na tras.  Przejazd przez Litw. Przyjazd do Dyneburga, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Zwiedzanie DYNEBURGA : dawna stolica Polskich Inflant, szko砤 polska , Krzy Legion體 ustawiony 11 listopada 1992r. na cze舵 縪硁ierzy polskich walcz眂ych
z bolszewikami w 1920r. o wolno舵 twy; twierdza. Nocleg.

 
DZIE II     DYNEBURG ? PSK覹 - NOWOGR覦 WIELKI
Po 秐iadaniu - wyjazd na przej禼ie graniczne 硂tewsko-rosyjskie.
Przyjazd do PSKOWA,  miasta o ponad  700-letniej historii; spacer po centrum miasta ze zwiedzaniem: Kremla i Grodu Dowmonta datowanych na XIII wiek, soboru 秝. Tr骿cy - z XVII-wiecznymi freskami siedmiorz阣owym ikonostasem, miejsca spoczynku wielu w砤dc體; obiadokolacja. Wyjazd do Nowogrodu Wielkiego,  nocleg w hotelu .


DZIE III     NOWOGR覦 WIELKI - ST. PETERSBURG
Po 秐iadaniu ? zwiedzanie NOWOGRODU: Kreml, Sob髍 秝. Zofii z 1050r. (prawdopodobnie najstarsza budowla w Rosji) z zabytkowymi oryginalnymi drzwiami zw. p硂ckimi, pomnik tysi眂lecia Rusi, Dw髍 Jaros砤wa (cz. miasta za rzek) z Pa砤cem Podr罂nym Katarzyny II. Czas wolny. wyjazd do St. Petersburga. Zakwaterowanie, obiadokolacja.

DZIE IV     SANKT PETERSBURG
Po 秐iadaniu wyjazd na c.d. zwiedzania ST. PETERSBURGA: Twierdza Pietropaw硂wska, Katedra Piotra i Paw砤 z grobami car體 ( m.in. Miko砤ja II), Monastyr Aleksandra Newskiego, cerkiew 秝. Miko砤ja, Pole Marsowe, kr笨ownik ?Aurora?, Admiralicja. Przejazd do CARSKIEGO SIO (Puszkino) ? spotkanie z przewodnikiem lokalnym oraz zwiedzanie Pa砤cu Katarzyny z Bursztynow Komnat. Powr髏 do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIE V     SANKT PETERSBURG
Po 秐iadaniu ? wyjazd na zwiedzanie: pa砤c zimowy - Ermita, plac i Sob髍 Izaaka, Miedziany Je糳ziec ? pomnik Piotra Wielkiego, Newski Prospekt - spacer. Czas wolny. Obiadokolacja. Wieczorna przeja縟縦a po Newie i kana砤ch. Nocleg.
DZIE VI     ST. PETERSBURG ? PETERHOF ? TALLIN
Po 秐iadaniu wyjazd oraz zwiedzanie PETERHOFU ? port, Pa砤c Letni - z pa砤c i park z pi阫nymi fontannami. Wyjazd do Estonii; przej禼ie graniczne Ivangorod - Narwa. Przyjazd do Tallina, zakwaterowanie w hotelu,
 
obiadokolacja, nocleg.

DZIE VII     TALLIN ? RYGA  
Po 秐iadaniu wyjazd na zwiedzanie TALLINA z przewodnikiem miejscowym, m.in. G髍ne i Dolne Stare Miasto, Cerkiew Aleksandra Newskiego, 秗edniowieczne wie縠; ?D硊gi Herman? i ?Gruba Ma砱orzata? , ko禼i蟪 lutera駍ki, ulice ? tzw. D硊ga i Kr髏ka noga , Ratusz Miejski, Wielka Gildia Kupiecka, ko禼i蟪 protestancki 秝. Ducha). Odrobina czas wolnego. Wyjazd do Rygi. RYGA - zwiedzanie Starego Miasta z udzia砮m przewodni-ka miejscowego m.in.: Ratusz, Zamek Kawaler體 Mieczowych, zesp蟪 秗edniowiecznych kamieniczek tzw.?Trzej Bracia?, Ma砤 i Wielka Gildia, Katedra Domska, Dom Bractwa Czarnog硂wych. Obiadokolacja we w砤snym zakresie w kompleksie gastronomicznym LIDO z du縴m wyborem regionalnych potraw i napoj體 (samoobs硊ga). Nocleg w hotelu  w Rydze.

DZIE VIII     RYGA - WARSZAWA    
Po 秐iadaniu wyjazd na tras oraz zwiedzanie: RUNDALE - pa砤c ksi笨阠y z 1730 r. por體nywany do pa砤c體 w Petersburgu. Jeden z najpi阫niejszych budynk體 twy, letnia rezydencja Ernsta Johanna von Birona.   Przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30 ? 22.00
CENA :     2120 PLN            Dop砤ta do pokoju 1-osobowego - 650 PLN

W ramach ceny gwarantujemy:
* transport  autokarem (wyposa縪ny w wc, barek, klimatyzacj, video),
* 7 nocleg體 w hotelach ** /***( pokoje 2-3-osobowe z 砤zienk)
* wy縴wienie ? 6 x obiadokolacje + 7 x 秐iadanie
* opiek pilota na ca砮j trasie,
* ubezpieczenie NW i KL oraz baga縰 z sum gwarancyjn 30 tys. EUR;
* podatek VAT
Uwaga: kolejno舵 zwiedzania mo縠 ulec zmianie.
 
Cena nie zawiera:
- Bilet體 wst阷u do zwiedzanych obiekt體 oraz obs硊gi przewodnik體 miejscowych /110 EUR/.
- Ew. udzia硊 w przedstawieniu
- przeja縟縦i statkiem po Newie - 15 EUR
- Koszt體 wizy do Federacji Rosyjskiej ? 360 z za osob.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy tj .paszport wa縩y min 6 miesi阠y, aktualne zdj阠ie o wym. 35 x 45 mm na wprost  z twarz stanowi眂 80% powierzchni zdj阠ia,  wype硁iony wniosek wizowy -  nale縴 dor阠zy/ wys砤  do biura 3 tygodnie przed terminem imprezy; wniosek wizowy mo縩a otrzyma
w naszym biurze lub wydrukowa ze strony  www.poland.mid.ru     

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddzia "Mazowsze"
00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13
tel. +48 (22) 629-39-47, 629-44-31, fax. +48 (22) 627-13-38
e.mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.    
www.pttk.com.pl   www.wycieczkinakresy.pl
PKO BANK POLSKI SA PL81 1440 1387 0000 0000 0940 8657
               WPIS DO REJESTRU ORGANIZATOR覹 I POEDNIK覹 TURYSTYCZNYCH NR 748

            Biuro czynne od poniedzia砶u do pi眛ku w godz. 10.00 ? 18.00.
                                     ZAPRASZAMY!!!

 


                                         Weso硑ch i眛!

                                         Wszystkiego najlepszego                                                                                     Wielkanoc 20`7


 

Zaproszenie

22 kwietnia 2017 r. (sobota)   Plac 痚laznej Bramy

Odb阣 si uroczyste obchody:  200. rocznicy 秏ierci Tadeusza Ko禼iuszki
         i 223. rocznicy Insurekcji Warszawskiej

Program uroczysto禼i:  
      
10. 00 - powitanie go禼i
10. 15 - Kr髏ki rys historyczny po秝i阠ony Tadeuszowi Ko禼iuszce
             i wydarzeniom Insurekcji Warszawskiej 1794
10. 30 ? Przem體ienia okoliczno禼iowe
10. 45 ? Z硂縠nie kwiat體 pod pomnikiem Tadeusza Ko禼iuszki
         11. 00 ? Wszechnica Ko禼iuszkowska (Muzeum Niepodleg硂禼i,
             Al.  Solidarno禼i 62)

- Wyst阷 Ch髍u Polskiego ?Zgoda? z Brze禼ia na Bia硂rusi
- Wystawa obraz體 ?Nowe obrazy i wizerunki Tadeusza Ko禼iuszki?

- Sesja :  ?Dziedzictwo my秎i i czyn體 Tadeusza Ko禼iuszki i   
                 Insurekcji Warszawskiej?    
        (Muzeum Niepodleg硂禼i Al. Solidarno禼i 62)

Prof. dr  hab. Marian Marek Drozdowski - Wk砤d Tadeusza Ko禼iuszki do polskiej kultury politycznej
Dr Longina Ordon - Bo縠, pozw髄 raz jeszcze walczy za ojczyzn, czyli o dziedzictwie niepodleg硂禼iowym Tadeusza Ko禼iuszki
Prof. dr  hab. Tadeusz Rawski - Insurekcja  Warszawska ? najwi阫sza zwyci阺ka  bitwa na ziemiach polskich w XVIII w.
Prof. dr  hab. Izabella Rusinowa - Tadeusz Ko禼iuszko w relacjach Juliana Ursyn Niemcewicza
Mgr Krzysztof B眐a砤 ? ?O obchodach 100. Rocznicy 秏ierci T. Ko禼iuszki na ziemiach polskich?
Dr Leszek Marek Krze秐iak ? ?O 秝iatowych obchodach Roku Ko禼iuszki?
  22 kwietnia 2017 r. (sobota)   Plac 痚laznej Bramy

O godz.10.00 odb阣 si uroczyste obchody 200. rocznicy 秏ierci Tadeusza Ko禼iuszk

i i 223. rocznicy Insurekcji Warszawskiej

Program uroczysto禼i:  
      
10. 10 - powitanie go禼i
10. 15 - Kr髏ki rys historyczny po秝i阠ony Tadeuszowi Ko禼iuszce
             i wydarzeniom Insurekcji Warszawskiej 1794
10. 30 ? Przem體ienia okoliczno禼iowe
10. 45 - Z硂縠nie kwiat體 pod pomnikiem Tadeusza Ko禼iuszki

11. 00 - Wszechnica Ko禼iuszkowska
-  ?Dziedzictwo my秎i i czyn體 Tadeusza Ko禼iuszki i Insurekcji Warszawskiej?    (Muzeum Niepodleg硂禼i Al. Solidarno禼i 62)

Prof. dr  hab. Marian Marek Drozdowski - "Wk砤d Tadeusza Ko禼iuszki do polskiej kultury politycznej"
Dr Longina Ordon - "Bo縠, pozw髄 raz jeszcze walczy za ojczyzn, czyli o dziedzictwie niepodleg硂禼iowym Tadeusza Ko禼iuszki"
Prof. dr  hab. Tadeusz Rawski - "Insurekcja  Warszawska ? najwi阫sza zwyci阺ka  bitwa na ziemiach polskich w XVIII w."
Prof. dr  hab. Izabella Rubinowa - "Tadeusz Ko禼iuszko w relacjach Juliana Ursyn Niemcewicza"
Mgr Krzysztof B眐a砤 ? ?O obchodach 100. Rocznicy 秏ierci T. Ko禼iuszki na ziemiach polskich?
Dr Leszek Marek Krze秐iak ? ?O 秝iatowych obchodach Roku Ko禼iuszki?

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 7 z 46