Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

29 X 2016 Sobota,  Warszawa
 
XXXIII  MI蔇ZYNARODOWE  SYMPOZJUM    
               KOIUSZKOWSKIE

       WARSZAWSKA SESJA KOIUSZKOWSKA

10.00  Uroczyste z硂縠nie kwiat體 pod pomnikiem T. Ko禼iuszki w
           Warszawie (Plac 縠laznej Bramy)
11.00 Wyst阷 Ch髍u ?La  Musica? z Domu Kultury Smolna
11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  - ?Rola tradycji
           ko禼iuszkowskiej w tradycji  ruchu niepodleg硂禼iowego 1918 r.?
12.00  Dr Longina Ordon - ?Wbrew stereotypom. O ostatnich latach 縴cia  
           Tadeusza Ko禼iuszki?
12.30  Dr  Pawe Kiernikowski  ? ?Religijne i filozoficzne pogl眃y Tadeusza
           Ko禼iuszki?
13.00  Dr Sviet砤na Mulina (Omsk) ? ?O liczebno禼i i rozmieszczeniu
           zes砤馽體 polskich w ostatnich 30 latach XVIII wieku?
13.20  Dr Leszek Marek Krze秐iak ??Podr罂 historyczna do Sankt-
           Petersburga w 2016 r.?
13.40  Doktorant Micha Antonowicz ? ?Obraz Konfederat體 Barskich w  
           秝iadomo禼i  wsp蟪czesnych Polak體?
14.00  Dyskusja

         Promocja ksi笨ek:
    Janusz Morkowski, Benedykt Drewnowski ?Ko禼iuszko w Szwajcarii  
    1815-1817?

    Leszek Marek Krze秐iak ? ?Za chwil ??  Poemat spod Maciejowic
    Krzesimir D阞ski -  ?To nie jest w porz眃ku?

Miejsce obrad:  Muzeum Niepodleg硂禼i, Al. Solidarno禼i 62

Informacje: WWW.tmm.waw.pl,     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.
          22 625-49-77;   602-175-238


 

rajd

 

II Rajd Rowerowy

         

             II Rowerowy Rajd Ko禼iuszkowski
            ?adami bitwy maciejowickiej 10 X 1794 r,?


Rajd ma na celu przybli縠nie jego uczestnikom przebiegu i nast阷stw bitwy maciejowickiej oraz innych wydarze historycznych, kt髍e mia硑 tu miejsce.
Trasy rajdowe prowadz po teatrze dzia砤 bitewnych  z roku 1794.
W okre秎onych historycznych punktach w terenie omawiane b阣 wydarzenia z dni 4-10 pa糳ziernika 1794 r m.in. miejsce przeprawy wojsk rosyjskich, wzg髍ze z kt髍ego gen. Fersen obserwowa przemarsz swoich wojsk, trasa przemarszu dywizji Denisowa, miejsce gdzie znajdowa硂 si lewe skrzyd硂 wojsk polskich, ob髗 polski, Drzewo Ko禼iuszki, Kopiec Ko禼iuszki, 紃骴硂 m硂do禼i, gr骲 nieznanego 縪硁ierza, kwatera Ko禼iuszki przed bitw, miejsce wej禼ia do loch體, ruiny baszty.  Punkt docelowy ? park w Podzamczu. Wsp髄ne. Ognisko.
Na trasie rajdu liczne niespodzianki i sprawdziany.
Uczestnicy otrzymaj mapki z tras, informatory o bitwie, dyplom potwierdzaj眂y udzia w rajdzie i pami眛kowy stempel.
Pocz阺tunek : kie砨aski na ognisko, herbata itp.


8 X 2016 godz. 10.00
Zbi髍ka i rejestracja uczestnik體 ? Rynek w Maciejowicach
Zwiedzanie Muzeum w Maciejowicach (makieta bitwy)

11.00 start rajdu ?
Trasa 1 : Maciejowice ?  Kr阷a - Oronne - Podzamcze

Trasa 2 :  Maciejowice ? Koch體 ? Kobylnica - Tyrzyn  ? Czerwona Karczma ? Paprotnia
? Malam體ka ? Oronne ? Drzewo Ko禼iuszki ? Kr阷a ? Ksaweryn體 ? Podzamcze

16.00 Podzamcze ? koniec trasy ? ognisko ?

Organizatorzy:
Towarzystwo Mi硂秐ik體 Maciejowic  WWW.tmm.waw.pl
Polska Fundacja Ko禼iuszkowska  WWW.pfk.waw.pl

Zg硂szenia do 5 X 2015 r. na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

Op砤ta uczestnictwa  - 10 PLN przy rozpocz阠iu rajdu

Kierownik Rajdu i Trasy 1:  Jaros砤w Komorniczak 
Kierownik Trasy 2 :  Mateusz Pracz                  

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 10 z 46