Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Rajd

Rajd szlakiem Tadeusza Ko禼iuszki

Wydarzenie w 222 rocznic Insurekcji Ko禼iuszkowskiej.

W dniu 4 czerwca 2016 roku wyruszy Rajd szlakiem Tadeusza Ko禼iuszki
w 222 rocznic Insurekcji Ko禼iuszkowskiej. 6 czerwca 1794 roku do Ma硂goszcza przyby硑 powsta馽ze wojska Tadeusza Ko禼iuszki po stoczonej bitwie pod Szczekocinami przeciwko po潮czonym si硂m armii rosyjskiej i pruskiej. Wojska polskie przebywa硑 tutaj do godzin popo硊dniowych 9 czerwca 1794 roku, kiedy to wyruszy硑 w stron Kielc. Rannych, w秗骴 kt髍ych by s硑nny chor笨y grenadier體 Bartosz G硂wacki  umieszczono na plebani,  w ko禼iele . Krzy縜 oraz ?Betanii?, kt髍e zosta硑 zamienione na lazarety. Pochowano tu r體nie dw骳h walecznych genera丑w: J髗efa Wodzickiego i Jana Grochowskiego.
W tym roku po raz trzeci organizowany jest rajd upami阾niaj眂e
te wydarzenia. Uczestnicy odwiedz miejsca, w kt髍ych przebywa Tadeusz Ko禼iuszko wraz ze swoim wojskiem.
Rajd rozpocznie si 4 czerwca o godzinie 10.00 gaw阣 historyczn
na terenie za硂縠nia dworskiego  w  Ludyni (na terenie posiad硂禼i dworskiej,
we dworze modrzewiowym  z po硂wy XVIII w. przebywa Tadeusz Ko禼iuszko).
O godzinie 11.00 uczestnicy wyjd na tras rajdu.
Zako馽zenie rajdu przewidziane jest na godzin 15.00 w Zagrodzie Edukacyjnej  "Ostoja Dworska" Le秐ica.
W plenerach zabudowa zagrody b阣zie zorganizowane obozowisko powsta馽ze, pokaz grup rekonstrukcji historycznych, wystawa obraz體  oraz przedmiot體 i broni z okresu Insurekcji Ko禼iuszkowskiej. W programie przewidziano  
wyst阷 grup rekonstrukcji historycznych. Planowany jest biwak historyczny
w ramach ?NOCY Z HISTORI?
O godzinie 20.00  na cmentarzu w Ma硂goszczu odb阣zie si  apel
z  modlitw przy tablicy upami阾niaj眂ej genera丑w Insurekcji.
 

Rajd Szlakiem Tadeusza Ko禼iuszki

 

Z A P R O S Z E N I E

TOWARZYSTWO MIIK覹 MACIEJOWIC
            
           Gor眂o zaprasza

22 maja 2016 r. o godz. 15.00
           na ?Maj體k w Podzamczu?

W programie:

-  Spacer po parku i polu bitwy
-  Dla ch阾nych wycieczka na rowerach
-  Konkursy i zawody sprawno禼iowe
-  Dyskusje o dzia砤lno禼i TMM
-  Ognisko
-  Wsp髄ne 秔iewanie
    
    Serdecznie zapraszamy wszystkich Cz硂nk體 i Sympatyk體 TMM
oraz tych, kt髍zy chcieliby w潮czy si do prac naszego Towarzystwa.


                        Zarz眃 TMM

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 10 z 43