Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

XXXIII MSK      PROGRAM
XXXIII  MI蔇ZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM   KOIUSZKOWSKIEGO


7 X 2016  Pi眛ek  Garwolin ? Zesp蟪 Szk蟪 Ponadgimazjalnych Nr 1 im. Bohater體 Westerplatte  ul. Ko禼iuszki 53

11.00   XVI MI蔇ZYNARODOWA MDZIE疧WA          
            KONFERENCJA   KOIUSZKOWSKA


Dr Leszek Marek Krze秐iak  ?Historia opowiedziana wierszem?
Dr Micha Kalbarczyk ? ?Gen. Karol Kniaziewicz?
Dr Miros砤w Matosek ? ?Tadeusz Ko禼iuszko w literaturze czeskiej i s硂wackiej?
Siarhei Kovalewich ? ?Muzea i zbiory  Tadeusza Ko禼iuszki?
Halina Drapko ? ? Imieniem Ko禼iuszki nazwane?
Wyst眕ienia uczni體 szk蟪 powiatu garwoli駍kiego
Wyst阷 zespo硊 ?Vis-a-vis? z Bia硂rusi.
 
Wystawa malarstwa uczni體 Zespo硊 Szk蟪 Nr 1 w Garwolinie pod opiek artystyczn Iwony Jo馽zyk

14.00 Sesja satelitarna w 痚lechowie
Wyst阷 zespo硊 z Bia硂rusi ?Vis-a-vis?
Dr Leonid Niestarczuk ? ?Micha Kleofas Ogi駍ki ? kompozytor, 縪硁ierz Ko禼iuszki?
Dr Leszek Marek Krze秐iak ? ?Mereczowszyzna - Solura?
Mgr Micha Sztelmach - "痚lech體 w czasach insurekcji ko禼iuszkowskiej".
Prof.dr hab. Barbara Fali駍ka ? ?S硂wnictwo ludowe ? trwa硑m pomnikiem kultury naszych przodk體 i wiedzy historycznej?
 
 8. X 2016  Sobota MACIEJOWICE
10.00    II Rowerowy Rajd Ko禼iuszkowski
            ?adami bitwy maciejowickiej?

Trasa: Maciejowice ? Kr阷a-Oronne- Podzamcze
Podr罂 historyczna po teatrze bitwy maciejowickiej     ?Maciejowice ? Czerwona Karczma ? Korytnica ? Wola Okrzejska ? Podzamcze?
Inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej z Towarzystwa Ko禼iuszkowskiego w Po砤馽u.

9.X.2016   Niedziela MACIEJOWICE

   9.00 Msza . Za poleg硑ch 10.X.1794 w Ko禼iele w Maciejowicach
 10.15  Z硂縠nie kwiat體 pod pomnikiem T. Ko禼iuszki
 11.00 Wyst阷 zespo硊 artystycznego z Bia硂rusi w Szkole w Maciejowicach
            PLENARNA SESJA KOIUSZKOWSKA
11.30  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa ? ?Czartoryscy a Tadeusz Ko禼iuszko
12.00  Dr  Longina Ordon  ? ? Spory wok蟪 Tadeusza Ko禼iuszki w
 latach 1792-2016?
12.30  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski ? Bitwa pod Krupczycami i jej konsekwencje?
12.50 Wiktoria Iwaniuk ? ?Tadeusz Ko禼iuszko ? malarz, architekt, fortyfikator ?
13.10 Wiktoria Trafimiuk -  ?Mi硂禼i Tadeusza Ko禼iuszki?
13.30 Dr W硂dzimierz Kostecki ? ? P砶 Stanis砤w Kosmowski ? pami阾nikarz i uczestnik bitwy pod Maciejowicami?
13.50 Mgr Maciej Cybulski ? O znaleziskach z okresu insurekcji na wie縴 ko禼io砤 w Woli Okrzejskiej?
14.10 Dr Leszek Marek Krze秐iak ? ?O obchodach 270 rocznicy urodzin Tadeusza Ko禼iuszki na 秝iecie?
14.30 Mgr Marek Zi阣alski ? ?Stanis砤w Zamoyski M硂dszy (1820-1889) ? hrabia na Podzamczu?
14.50 Dyskusja

- Promocja ksi笨ki L.M.Krze秐iaka ? Za chwil?? Poemat spod Maciejowic  
- Nowe obrazy Gra縴ny Kostawskiej i Piotra Sza砶owskiego

29 X 2016 Sobota  Warszawa, Muzeum Niepodleg硂禼i  

       WARSZAWSKA SESJA KOIUSZKOWSKA

10.00  Uroczyste z硂縠nie kwiat體 pod pomnikiem T. Ko禼iuszki w Warszawie
11.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  - ?Rola tradycji ko禼iuszkowskiej w tradycji  ruchu niepodleg硂禼iowego 1918 r.?
11.30  Dr Longina Ordon - ?Wbrew stereotypom. O ostatnich latach 縴cia Tadeusza     Ko禼iuszki?
12.00  Dr  Pawe Kiernikowski  ? ?Religijne i filozoficzne pogl眃y Tadeusza Ko禼iuszki?
12.20  Dr Sviet砤na Mulina (Omsk) ? ?O liczebno禼i i rozmieszczeniu zes砤馽體 polskich w ostatnich 30 latach XVIII wieku?
12.40  Dr  Anna Krich (Omsk) ? ?Etno-spo砮czny sk砤d zes砤nych na Syberi Konfederat體 Barskich?
13.00  Dr Leszek Marek Krze秐iak ??Podr罂 historyczna do Sankt-Petersburga w 2016 r.?
13.30  Doktorant Micha Antonowicz ? ?Obraz Konfederat體 Barskich w 秝iadomo禼i  wsp蟪czesnych Polak體?
13.50  Dyskusja

         Promocja ksi笨ek:
    Janusz Morkowski, Benedykt Drewnowski ?Ko禼iuszko w Szwajcarii  
    1815-1817?

    Leszek Marek Krze秐iak ? ?Za chwil ??  Poemat spod Maciejowic
    Krzesimir D阞ski -  ?To nie jest w porz眃ku?

 

Inscenizacja Przedmo禼ie Maciejowickie 1939

https://www.facebook.com/events/163411380751546/

Zapraszamy

 

Zaproszenie na spektakl 23 czerwca

Zaproszenie na spektakl:

http://tmm.waw.pl/uploads/ZaprHampeldruk16plakat.pdf

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 11 z 46