Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

rajd

 

II Rajd Rowerowy

         

             II Rowerowy Rajd Ko禼iuszkowski
            ?adami bitwy maciejowickiej 10 X 1794 r,?


Rajd ma na celu przybli縠nie jego uczestnikom przebiegu i nast阷stw bitwy maciejowickiej oraz innych wydarze historycznych, kt髍e mia硑 tu miejsce.
Trasy rajdowe prowadz po teatrze dzia砤 bitewnych  z roku 1794.
W okre秎onych historycznych punktach w terenie omawiane b阣 wydarzenia z dni 4-10 pa糳ziernika 1794 r m.in. miejsce przeprawy wojsk rosyjskich, wzg髍ze z kt髍ego gen. Fersen obserwowa przemarsz swoich wojsk, trasa przemarszu dywizji Denisowa, miejsce gdzie znajdowa硂 si lewe skrzyd硂 wojsk polskich, ob髗 polski, Drzewo Ko禼iuszki, Kopiec Ko禼iuszki, 紃骴硂 m硂do禼i, gr骲 nieznanego 縪硁ierza, kwatera Ko禼iuszki przed bitw, miejsce wej禼ia do loch體, ruiny baszty.  Punkt docelowy ? park w Podzamczu. Wsp髄ne. Ognisko.
Na trasie rajdu liczne niespodzianki i sprawdziany.
Uczestnicy otrzymaj mapki z tras, informatory o bitwie, dyplom potwierdzaj眂y udzia w rajdzie i pami眛kowy stempel.
Pocz阺tunek : kie砨aski na ognisko, herbata itp.


8 X 2016 godz. 10.00
Zbi髍ka i rejestracja uczestnik體 ? Rynek w Maciejowicach
Zwiedzanie Muzeum w Maciejowicach (makieta bitwy)

11.00 start rajdu ?
Trasa 1 : Maciejowice ?  Kr阷a - Oronne - Podzamcze

Trasa 2 :  Maciejowice ? Koch體 ? Kobylnica - Tyrzyn  ? Czerwona Karczma ? Paprotnia
? Malam體ka ? Oronne ? Drzewo Ko禼iuszki ? Kr阷a ? Ksaweryn體 ? Podzamcze

16.00 Podzamcze ? koniec trasy ? ognisko ?

Organizatorzy:
Towarzystwo Mi硂秐ik體 Maciejowic  WWW.tmm.waw.pl
Polska Fundacja Ko禼iuszkowska  WWW.pfk.waw.pl

Zg硂szenia do 5 X 2015 r. na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

Op砤ta uczestnictwa  - 10 PLN przy rozpocz阠iu rajdu

Kierownik Rajdu i Trasy 1:  Jaros砤w Komorniczak 
Kierownik Trasy 2 :  Mateusz Pracz                  

 

XXXIII MSK      PROGRAM
XXXIII  MI蔇ZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM   KOIUSZKOWSKIEGO


7 X 2016  Pi眛ek  Garwolin ? Zesp蟪 Szk蟪 Ponadgimazjalnych Nr 1 im. Bohater體 Westerplatte  ul. Ko禼iuszki 53

11.00   XVI MI蔇ZYNARODOWA MDZIE疧WA          
            KONFERENCJA   KOIUSZKOWSKA


Dr Leszek Marek Krze秐iak  ?Historia opowiedziana wierszem?
Dr Micha Kalbarczyk ? ?Gen. Karol Kniaziewicz?
Dr Miros砤w Matosek ? ?Tadeusz Ko禼iuszko w literaturze czeskiej i s硂wackiej?
Siarhei Kovalewich ? ?Muzea i zbiory  Tadeusza Ko禼iuszki?
Halina Drapko ? ? Imieniem Ko禼iuszki nazwane?
Wyst眕ienia uczni體 szk蟪 powiatu garwoli駍kiego
Wyst阷 zespo硊 ?Vis-a-vis? z Bia硂rusi.
 
Wystawa malarstwa uczni體 Zespo硊 Szk蟪 Nr 1 w Garwolinie pod opiek artystyczn Iwony Jo馽zyk

14.00 Sesja satelitarna w 痚lechowie
Wyst阷 zespo硊 z Bia硂rusi ?Vis-a-vis?
Dr Leonid Niestarczuk ? ?Micha Kleofas Ogi駍ki ? kompozytor, 縪硁ierz Ko禼iuszki?
Dr Leszek Marek Krze秐iak ? ?Mereczowszyzna - Solura?
Mgr Micha Sztelmach - "痚lech體 w czasach insurekcji ko禼iuszkowskiej".
Prof.dr hab. Barbara Fali駍ka ? ?S硂wnictwo ludowe ? trwa硑m pomnikiem kultury naszych przodk體 i wiedzy historycznej?
 
 8. X 2016  Sobota MACIEJOWICE
10.00    II Rowerowy Rajd Ko禼iuszkowski
            ?adami bitwy maciejowickiej?

Trasa: Maciejowice ? Kr阷a-Oronne- Podzamcze
Podr罂 historyczna po teatrze bitwy maciejowickiej     ?Maciejowice ? Czerwona Karczma ? Korytnica ? Wola Okrzejska ? Podzamcze?
Inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej z Towarzystwa Ko禼iuszkowskiego w Po砤馽u.

9.X.2016   Niedziela MACIEJOWICE

   9.00 Msza . Za poleg硑ch 10.X.1794 w Ko禼iele w Maciejowicach
 10.15  Z硂縠nie kwiat體 pod pomnikiem T. Ko禼iuszki
 11.00 Wyst阷 zespo硊 artystycznego z Bia硂rusi w Szkole w Maciejowicach
            PLENARNA SESJA KOIUSZKOWSKA
11.30  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa ? ?Czartoryscy a Tadeusz Ko禼iuszko
12.00  Dr  Longina Ordon  ? ? Spory wok蟪 Tadeusza Ko禼iuszki w
 latach 1792-2016?
12.30  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski ? Bitwa pod Krupczycami i jej konsekwencje?
12.50 Wiktoria Iwaniuk ? ?Tadeusz Ko禼iuszko ? malarz, architekt, fortyfikator ?
13.10 Wiktoria Trafimiuk -  ?Mi硂禼i Tadeusza Ko禼iuszki?
13.30 Dr W硂dzimierz Kostecki ? ? P砶 Stanis砤w Kosmowski ? pami阾nikarz i uczestnik bitwy pod Maciejowicami?
13.50 Mgr Maciej Cybulski ? O znaleziskach z okresu insurekcji na wie縴 ko禼io砤 w Woli Okrzejskiej?
14.10 Dr Leszek Marek Krze秐iak ? ?O obchodach 270 rocznicy urodzin Tadeusza Ko禼iuszki na 秝iecie?
14.30 Mgr Marek Zi阣alski ? ?Stanis砤w Zamoyski M硂dszy (1820-1889) ? hrabia na Podzamczu?
14.50 Dyskusja

- Promocja ksi笨ki L.M.Krze秐iaka ? Za chwil?? Poemat spod Maciejowic  
- Nowe obrazy Gra縴ny Kostawskiej i Piotra Sza砶owskiego

29 X 2016 Sobota  Warszawa, Muzeum Niepodleg硂禼i  

       WARSZAWSKA SESJA KOIUSZKOWSKA

10.00  Uroczyste z硂縠nie kwiat體 pod pomnikiem T. Ko禼iuszki w Warszawie
11.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  - ?Rola tradycji ko禼iuszkowskiej w tradycji  ruchu niepodleg硂禼iowego 1918 r.?
11.30  Dr Longina Ordon - ?Wbrew stereotypom. O ostatnich latach 縴cia Tadeusza     Ko禼iuszki?
12.00  Dr  Pawe Kiernikowski  ? ?Religijne i filozoficzne pogl眃y Tadeusza Ko禼iuszki?
12.20  Dr Sviet砤na Mulina (Omsk) ? ?O liczebno禼i i rozmieszczeniu zes砤馽體 polskich w ostatnich 30 latach XVIII wieku?
12.40  Dr  Anna Krich (Omsk) ? ?Etno-spo砮czny sk砤d zes砤nych na Syberi Konfederat體 Barskich?
13.00  Dr Leszek Marek Krze秐iak ??Podr罂 historyczna do Sankt-Petersburga w 2016 r.?
13.30  Doktorant Micha Antonowicz ? ?Obraz Konfederat體 Barskich w 秝iadomo禼i  wsp蟪czesnych Polak體?
13.50  Dyskusja

         Promocja ksi笨ek:
    Janusz Morkowski, Benedykt Drewnowski ?Ko禼iuszko w Szwajcarii  
    1815-1817?

    Leszek Marek Krze秐iak ? ?Za chwil ??  Poemat spod Maciejowic
    Krzesimir D阞ski -  ?To nie jest w porz眃ku?

 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 11 z 46