Towarzystwo Miłosników Maciejowic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Zabytki Maciejowic i okolic

Email PDF

Poniej przedstawiamy najwaniejsze zabytki Maciejowic i najbliszej okolicy.

Maciejowice

 Wybrany obraz

Ratusz na rynku, fot. LMK   

Rynek
Prostoktny o wymiarach 220x50 m z naroy wychodz prostopadle ulice, poryty brukiem. Ukad miejski zachowa si od czasu lokacji w tym miejscu miasta Maciejowice od 1557 r. kiedy to Maciejowice przez króla Zygmunta Augusta otrzymay prawo miejskie magdeburskie.
Ratusz z kramami
Wzniesiony w pocz.XIX w., klasycystyczny. Po utracie praw miejskich wykorzystywany jako obiekt handlowy, szkoa. Obecnie siedziba Gminnego Orodka Kultury, Muzeum im. T. Kociuszki, Rady Gminy Maciejowice, Gminnej Biblioteki Publicznej.
Makieta bitwy pod Maciejowicami
W Muzeum w Maciejowicach mona obejrze makiet bitwy, która atwiej pozwala zrozumie jej przebieg i uwarunkowania. Sytuacja przedstawiona to stan ok. godz. 11.00 w dniu 10 padziernika 1794 roku. Kada figura onierza odpowiada 33 onierzom w rzeczywistoci. Oczywiice sztab i oficerowie nie odzwierciedlaj tych proporcji.
   
 
 
Wybrany obraz  Wybrany obraz Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koció rzymsko-katolicki pod wezwaniem Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny
Pierwotny koció klasycystyczny, którego budow zakoczono w r. 1821 zosta powikszony i przebudowany na koció neogotycki przez architekta Leandra Marconiego w latach 1880-81.
 
 
Dzwonnica Klasycystyczna, murowana  z pocz. XIX w. wzniesiona prawdopodobnie wg. projektu  Piotra Aignera (1821r.)
 Wybrany obraz
Tablice pamitkowe w kociele
  • Grzegorza Piramowicza Napis na tablicy: 1735 -1801 "S GRZEGORZ PIRAMOWICZ PROBOSZCZ PARAFII MACIEJOWICE W LATACH 1777-1789 OPIEKUN UBOGICH, WYBITNY PEDAGOG I PISARZ, SEKRETARZ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ I TOWARZYSTWA DO KSIG ELEMENTARNYCH - SPOECZESTWO PARAFII MACIEJOWICE W 200 ROCZNIC INSUREKCJI KOCIUSZKOWSKIEJ, MACIEJOWICE 8.X.1994".
  • Seweryna Paszkowskiego
  • Placówki Maciejowice 15 p.p. „Wilków”
  • Goliszewskiego

 Wybrany obraz
Plebania
Zostaa zbudowana w latach siedemdziesitych XIX w.
Szpital
Fundacji Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej wybudowany w I wierwieczu XIX w. w stylu klasycystycznym.
Funkcjonowa jako szpital dla mieszkaców dóbr maciejowickich oraz spenia rol przytuku dla ubogich. Jako szpital funkcjonowa do II wojny wiatowej, zlikwidowany przez Niemców.  W czasie walk frontowych w 1944 ponownie funkcjonowa jako szpital. Po wojnie by wykorzystywany jako szkoa podstawowa. Obecnie siedziba Gminnej Spódzielni „Samopomoc Chopska”
 Wybrany obraz
 
Mauzoleum Zamoyskich
Okazae mauzoleum Zamoyskich zbudowane z granitu czerwonego w roku 1908 wg projektu architekta Xawerego Makowskiego a wykonane przez  kamieniarza S.Dutkiewicza i muratora Z.Zalskiego. Zostali w nim pochowani waciciele dóbr maciejowickich od Stanisawa Kostki Zamoyskiego poczynajc.
Kaplica cmentarna
 Wybrany obraz
Neoklasycystyczna, murowana, wzniesiona ok. roku 1860 ufundowana przez ks. Ludwika Paszkowskiego, proboszcza maciejowckiego.
Nagrobki
 
Nagrobek Ludwika Malhomme – plenipotenta hr. Stanisawa Kostki Zamoyskiego z pocz. XIX w, klasycystyczny z piaskowca.

 Wybrany obraz
Nagrobek ks. Ludwika Pleszczyskiego z po. XIX w., eliwny, neogotycki.
 Wybrany obraz
Pomnik onierzy niemieckich polegych w czasie I wojny wiatowej, granit, elazo oraz kwatera onierzy oznaczona granitowymi gazami

Pomnik Tadeusza Kociuszki na rynku

Pomnik Tadeusza Kociuszki przed szko

 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
Pomnik Tadeusza Kociuszki przy drodze do Podzamcza odsonity w 1979 r.
Pomnik ten by pierwszym upamitnieniem bitwy maciejowickiej w Maciejowicach. Wzniesionym wg projektu arch. Macieja Kysiaka (obecnie profesora na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej)
 

 Wybrany obraz

Fot. M. Kysiak

 Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz

Podzamcze
 Wybrany obraz  Wybrany obraz
 
Pole bitwy
 Wybrany obraz  Wybrany obraz
Paac
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz

Wybrany obraz

Paac fot. LMK

Paac znajduje si na miejscu dawnego zamku maciejowickiego wzniesionego w XVI w. po wojnach szwedzkich przebudowany na paac barokowy, w którym Tadeusz Kociuszko spdzi noc przed bitw maciejowick (9/10.X.1794) i w którym przebywa jako jeniec. Po bitwie spalony przez Rosjan, odbudowany w obecnej postaci w roku 1808 wg projektu architekta Fryderyka Albera Lessala.
W ciany wmurowano pamitkowe kule z pobojowiska maciejowickiego.
By siedzib rodu Zamoyskich, szczególnie lubiany przez Stanisawa Kotk Zamoyskiego, Prezesa Senatu Królestwa Polskiego.
Obecnie w posiadaniu gminy i jest trakcie remontu.
Oficyna paacowa zbudowana w po. XIX w. na balkonie umieszczony herb Zamoyskich „Jelita” z zawoaniem rodowym „To mniej boli”.
W budynku tym znajduje si Izba Przyrodnicza im. Jana Pawa II

Park w Podamczu
Zaoony na pocz. XIX w. przez Stanisawa Kostk Zamoyskiego pod kierunkiem jego teciowej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej jak romantyczny angielski park krajobrazowy. Do dzi zachowao si wiele okazów drzew i krzewów, wile z nich jest pomnikami przyrody. Znajduj si tu 400-500 letnie dby, sdziwe lipy i wiele rzadkich okazów drzew ozdobnych tamtych czasów. Przeprowadzone w ostatnich latach "prace remontowe" w parku pozwalaj podziwia jego pikno.
Baszta romantyczna

 Wybrany obraz

Baszta fot. LMK

 z pocz. XIX. Wzniesiona jako budowla parkowa w stylu neogotyku angielskiego
Park angielski – urzdzony w pocz. XIX w. pod kierunkiem Izabeli Czartoryskiej, teciowej Stanisawa Kostki Zamoyskiego.

Budynek administracji

Dom ogrodnika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapliczka neogotycka z po. XIX w. z herbami Zamoyskich i Potockich i napisem „Bogu za rodziców”
 Wybrany obraz
 Kapliczka fot LMK
 
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 fot. LMK
Kamie pamiatkowy1

Kamie pamitkowy 2

Drzewa pomniki przyrody
Austeria
Plany bitwy
 Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz
 
Mogia ydów

Oronne

 

 

 

Pole bitwy
Drzewo Kociuszki przy drodze z Oronnego do Sobolewa. Szcztki drzewa zabezpieczone betonem. Na tablicy napis „Pod tym drzewem wypoczywa przed bitw maciejowick niewygasej pamici bohater narodu Naczelnik Tadeusz Kociuszko, któremu w hodzie tablic t umieci w roku 1929 Sejmik Garwoliski i druga tablica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krpa


 Wybrany obraz
Kopiec Kociuszki
miejsce wzicia do niewoli Tadeusza Kociuszki w dniu 10.X.1794 r.
Sypanie kopca rozpoczto 8 kwietnia 1861 w czasie wielkiej manifestacji patriotycznej. Na postumencie dwie tablice. Od przodu „ 15.X.1817 – 15.X.1917. Krzy ten wystawiony w setn rocznic zgonu T.Kosciuszki ma miejscu, gdzie wielki wódz przela sw krew za wolno ojczyzny” i z tyu „Na cze braci polegych za Ojczyzn 10 padziernika 1794 r.”. Przy Kopcu odbyway si wielokrotnie manifestacje patriotyczne i obchody rocznicowe.
Dworek
zbudowany dla Zamoyskich w kocu XIX w. wg projektu Ksawerego Dionizego Makowskiego w stylu neogotyku angielskiego. Przed wojna by wasnoci Abakanowiczów. Zrujnowany i spalony po II wojnie wiatowej, obecnie odbudowywany. Otoczony parkiem krajobrazowym ze starymi okazami drzew.


Kochów

Cmentarzysko kultury uyckiej

Przewóz

Miejsce mostu

Kamie pamitkowy

Antoniówka

Izba regionalna w szkole

Samogoszcz

 Wybrany obraz Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 Fot. LMK
   

 

Koció

Plebania

Kapliczka