Z A P R O S Z E N I E 

 28 lutego 2009 r. o godz. 17.00 

 w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach

 odbędzie się

UROCZYSTE ZEBRANIE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC poświęcone 40 rocznicy powstania towarzystwa.

W programie:

– Wspomnienia o początkach działania TMM i nieżyjących już członkach towarzystwa

– Wystawa dokumentów założycielskich i zdjęć  z tego okresu

– Występ młodzieży szkolnej

– Wystawa plakatów: Maciejowice Kościuszce

– Wystawa fotografii Stefana Dmochowskiego

– Informacja o nieznanych faktach i dokumentach z przeszłości Maciejowic

– Dyskusja nad bieżącymi i planowanymi działaniami TMM.      

     Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli w zabraniu założycielskim TMM. 

      Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które działały w przeszłości w TMM a teraz nie angażują się w bieżącą działalność  

     Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do prac naszego towarzystwa.