Zaproszenie

Historyczna Gra Miejska
„Insurekcja Warszawska 1794-2014”

Polska Fundacja Kościuszkowska postanowiła, zwłaszcza dla  młodzieży ze szkół kościuszkowskich, zaproponować bardziej aktywną formę obchodu rocznic związanych z wydarzeniami Insurekcji Warszawskiej 1794 r.
 Przy współpracy z biurem turystycznym, opracowana została gra miejska ”Insurekcja Warszawska”,  która rozpocznie się przy pomniku T. Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy w dniu 15.kwietnia 2014 o godz. 10.00 i trwać będzie do godz. 14.00
Uczestnicy gry będą docierać do 10 punktów kontrolnych w miejscach, gdzie miały miejsce historyczne wydarzenia sprzed 220 laty w czasie Insurekcji w Warszawie oraz wykonywać zadania, wykazywać się sprawnością fizyczną (np. toczenie kuli armatniej itp.) znajomością wiedzy o epoce oraz poznawać historię tych miejsc.
Uczniowie podzieleni na grupki 10 osobowe zgłaszają się pod opieką nauczyciela lub opiekuna, otrzymają odpowiednie materiały, mapki, a wykonanie każdego zadania zostanie ocenione i odnotowane.
Dla najlepszych grup, przewidziane są nagrody, dyplomy uczestnictwa i podziękowania.
Koszt udziału 1 osoby 20 zł. (Opiekunowie grup bezpłatnie)
Zgłoszenia uczestnictwa i wpłaty muszą być dokonane do 5 kwietnia.
Sądzimy, że ta forma aktywnego poznawania historii spotka się z zainteresowaniem i przyczyni się do pogłębienia wiedzy historycznej.        
                 
                          
Informacje: tel/fax 022-625-49-77, 629-88-01, 0-602-175-238
E mail:   poczta@pfk.waw.pl ; drlmk@wp.pl

Konto:
Polska Fundacja Kościuszkowska
00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 31 m 14
Konto: 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025

Krótki opis zasad gry „Insurekcja Warszawska 1794-2014”

Stań na planszy do gry jaką jest Warszawa!

Uczestnicząc w grze miejskiej "Insurekcja Warszawska" gracze przeniosą się do roku 1794, wykonując kolejne zadania poznają wydarzenia dzięki którym w dniach 16 i 17 kwietnia 1794 roku Warszawa stała się miastem wyzwolonym z rąk Rosjan.
To niebywałe zwycięstwo wojska polskiego i mieszczan warszawskich dawało szanse na uratowanie I Rzeczypospolitej!

Stań do walki! Zagraj o wolną Warszawę. Gracze na swojej drodze napotkają postacie historyczne z roku 1794 które pomogą im w wykonaniu kolejnych zadań. A niektóre z nich będą wyjątkowo trudne. Uczestnicy będą musieli między innymi doręczyć tajną depeszę królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który z przerażeniem obserwował wydarzenia w stolicy, odnaleźć i rozszyfrować tajemniczy monogram, dostarczyć zdobytą w arsenale amunicję dla walczących oddziałów, załadować kulę armatnią do działa!

Gra miejska to doskonały sposób by przez aktywne zwiedzanie i  zabawę poznać trudną historię Polski.

Uczestnicy gry zostaną podzieleni w zespoły liczące maksymalnie 10 osób. Każdy z zespołów otrzyma na starcie niezbędne materiały min. kartę pracy, scenariusz umożliwiający wykonanie kolejnych zadań, mapę z zaznaczonymi punktami które będą musieli odnaleźć.  

Start godzina: 10.00 – Pomnik Tadeusza Kościuszki, Plac Za Żelazną Bramą – Warszawa
Zakończenie: ul Szeroki Dunaj
Czas trwania: około 3-4 godzin