Ukazała sie książka pod redakcją Leszka Marka Krześniaka “Maria Konopnicka – O Tadeuszu Kościuszce i Insurekcji – wierszem”. zawarto w niej wiersze opublikowane w 1904 r. w Krakowie pod pseudonimem Jan Sawa. Wiersze zostały przetłumaczone na język rosyjsk (Maryna Paniszewa)i i białoruski (Anna Paniszewa) oraz są ilustrowane grafikami Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego.Obj. 205 str.

“Maria Konopnicka – O Tadeuszu Kościuszce i Insurekcji – wierszem” – aby nabyć książkę – kliknij.