Staraniem Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej na XXV Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie została wydana książka o bitwie pod Maciejowicami 10.X.1794 r. Książka ta w syntetyczny i krótki sposób przedstawia problemy i do tej pory niewyjaśnione zagadnienia tej bitwy. A jednocześnie napisana jst bardzo przystępnym językiem.

Autorem książki jest wybitny historyk wojskowości prof.dr hab. Tadeusz Rawski.

Tytuł pacy: "Maciejowice 1794"

 Wybrany obraz