Z A P R O S Z E N I E

Towarzystwo Miłośników Maciejowic

zaprasza swoich członków i sympatyków

                    na

Majówkę do Podzamcza

W dniu 21 maja 2011 (sobota)

o godz. 17.00

 

W programie:

– Spacer po parku

– Spotkanie przy ognisku

– Przyjęcia nowych członków

– Dalszy ciąg zebrania sprawozdawczo-wyborczego

– Wybór władz Towarzystwa

– Dyskusje i wolne wnioski

Obok kiełbasy wyborczej przewidziano różne atrakcje

W przypadku wyjątkowo brzydkiej pogody zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Maciejowicach

                                          Zarząd T.M.M.

www.tmm.waw.pl