Czym jest TMM?

 

 

Miłośników Maciejowic powstało w 1969 r. z inicjatywy Płk. Stefana Roli, Marii Zofii Kowalewskiej i Leszka Marka Krześniaka. Od początku głównym celem była popularyzacja tradycji kościuszkowskiej, ale także działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Działacze stowarzyszenie w większości pochodzą z tych stron, ale chodzi nam o cel jak najbardziej ogólny. Kierujemy nasz przekaz do wszystkich Polaków. Historia splotła Maciejowice z ważnymi zdarzeniami historycznymi. Nie chodzi jednak tylko o to, by upamiętniać dawne dzieje, choćby najznamienitsze. Uważamy, że jest w tych wydarzeniach pewien uniwersalny sens, który warto poznać.

Z drugiej strony okres bitwy pod Maciejowicami, to niesamowicie interesujący czas z punktu widzenia historycznego. Do dziś niewiele wiemy o tamtych wydarzeniach. Każdego roku dowiadujemy się czegoś nowego o tamtej epoce. Ciągle też poznajemy prawdę o tamtych dniach, gdy w październiku 1794 roku spotkały się dwie wrogie armie.

Istnieje wiele sporów dotyczących tej tradycji oraz nawet samego Kościuszki. Chcemy jak najlepiej poznać dzieje, by móc oceniać przeszłość i myśleć racjonalnie o przyszłości. Chcemy, by właśnie podstawą do tego była tradycja – ale tradycja kościuszkowca traktowana jako żywy element. Chcemy by nie tylko nie zginęła, ale by stała się wielką inspiracją. Uważamy, że Maciejowice nie są tylko symbolem ostatniego etapu powstania kościuszkowskiego, okazją do refleksji i zadumy, lecz również żywym miejscem, w którym lekcje historii odbywają się w pięknych planerach. Każdego dnia obserwujemy jak tradycja korzystnie wpływa na rzeczywistość. Inspiruje wiele działań gospodarczych. To dzięki niej władzom lokalnym udaje się niejednokrotnie uzyskać fundusze dla poprawy stanu miejscowości i lepszego życia mieszkańców. Tradycja zachęca też coraz większe rzesze turystów do odwiedzenia tego miejsca. Imprezy, wzbogacone o coraz nowe propozycje, skłaniają, by co roku jesienią, w październiku udać się do Maciejowic.

Informacje dodatkowe

Towarzystwo Miłośników Maciejowic jest stowarzyszeniem non-profit. Działamy jedynie dzięki życzliwości naszych członków.

 

 Pracami TMM kieruje zarząd w składzie:

 Leszek Marek Krześniak – prezes (tel. 022-625-49-77)

 Andrzej Nakonieczny – v-ce prezes

 Grzegorz Filipowicz – sekretarz

 Zofia Kurek – skarbnki  (0604-413-301)

 Stanisław Krześniak – członek zarządu.

Wyciąg ze statutu: 


Celem Towarzystwa jest dążenie do kulturalnej, społecznej i politycznej oraz gospodarczej aktywizacji Maciejowic i regionu, pielęgnacja tradycji patriotycznych i regionalnych, popularyzacja historii i pamiątek oraz wystawienie pomnika T. Kościuszki w Maciejowicach.

 

§ 5.

Cele swoje Towarzystwo realizować będzie przez:

a)    zbieranie i przechowywanie dokumentów dotyczących przeszłości i historii Maciejowic oraz bitwy pod Maciejowicami,

b)  opracowanie monografii Maciejowic, gromadzenie pamiątek historycznych i muzealnych Maciejowic oraz po T. Kościuszce,

c)      organizowanie odczytów, sesji, pogadanek, wieczorów dyskusyjnych oraz spotkań z mieszkańcami miejscowości i okolic celem popularyzacji wiedzy o historycznych Maciejowicach i regionie,

d)    społeczna opieka nad zabytkami historii i kultury polskiej znajdującymi się w rejonie oraz w samych Maciejowicach,

e)   udział członków Towarzystwa w rozwoju kulturalno-społecznym i polityczno-gospodarczym Maciejowic,

f)     dołożenie starań o podniesienie rangi Maciejowic. Na bazie rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i politycznego przywrócenia im praw miejskich, utraconych za udział obywateli w powstaniach wolnościowych,

g)    czynny udział Towarzystwa w staraniach o estetyczny wygląd i czystość Maciejowic

h)     współpraca z zakładami pracy, instytucjami oraz organizacjami noszącymi imię Tadeusza Kościuszki.

Najważniejsze publikacje PFK

1. Założenia programowe fundacji.

2. Zygmunt Walker Janke ''Rola artylerii w bitwie pod Maciejowicami''.

3. Marian Marek Drozdowski ''Amerykańskie wątki biografii Tadeusza Kościuszki''.

4. Leonard Ratajczyk ''Bitwa pod Maciejowicami i końcowe działania zbrojne w Powstaniu Kościuszkowskim''.

5. Ks. Grzegorz Piramowicz ''Powinności nauczyciela''.

6. Marian Marek Drozdowski ''Tradycja kościuszkowska w życiu i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego''.

7. Leonard Ratajczyk ''Udział Tadeusza Kościuszki w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki''.

8. Leonard Ratajczyk ''W obronie niepodległości Rzeczypospolitej i Konstytucji 3 Maja''.

9. Marian Marek Drozdowski ''Polskie środowisko literackie we Francji w latach 1939-1940''.

10. Dorota Piotrowska ''Geograficzne dzieje doliny Wisły koło Maciejowicw ostatnim tysiącleciu''.

11. Marian Marek Drozdowski ''Polskie środowisko literackie we Francji w latach 1939-1940''.

12. Tadeusz Rawski ''Maciejowice 10.X.1794''.

13. Tadeusz Kościuszko ''Wskazania obywatelskie''.

14. ''Trzeci Maj w Warszawie''.

15. Maria Anacka-Łyjak ''Serce Tadeusza Kościuszki – dzieje relikwii narodowej''.

16. Franciszek Karpiński ''Otóż mój dom ubogi… ''.

17. Danuta B. Łomaczewska ''Serce wydarte z polskiej piersi''.

18. Tadeusz Chudy ''Aby było jaśniej…''.

19. Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa ''Damy serca Tadeusza Kościuszki''.

20. Michał Tymowski ''Polskie środowisko twórcze na emigracji we Francji wrzesień 1939 – czerwiec 1940''.

21. Tadeusz Chróścielewski ''Antenaci''.

22. Ziomek Olszewski Poezje. Żale Maciejowickie.

23. XIV Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie. Maciejowice 11-12 X 1997.

24. Magda Czardybon ''Życie i działalność oświatowa Grzegorza Piramowicza''.

25. Tadeusz Kostecki ''Szkic do dziejów rodu Rokickich''.

26. Henryk Frelek ''Jak rozwijano i pielęgnowano tradycje kościuszkowskie na Ziemi Garwolińskiej''.

27. Halina Cieszkowska ''Oni tu żyli''.

28. Halina Cieszkowska ''Uśmiech na barykadzie''.