Czym jest TMM?

Towarzystwo Miłośników Maciejowic powstało w 1969 r. z inicjatywy Płk. Stefana Roli, Marii Zofii KowalewskiejLeszka Marka Krześniaka. Od początku głównym celem była popularyzacja tradycji kościuszkowskiej, ale także działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Działacze stowarzyszenie w większości pochodzą z tych stron, ale chodzi nam o cel jak najbardziej ogólny. Kierujemy nasz przekaz do wszystkich Polaków. Historia splotła Maciejowice z ważnymi zdarzeniami historycznymi. Nie chodzi jednak tylko o to, by upamiętniać dawne dzieje, choćby najznamienitsze. Uważamy, że jest w tych wydarzeniach pewien uniwersalny sens, który warto poznać.

Z drugiej strony okres bitwy pod Maciejowicami, to niesamowicie interesujący czas z punktu widzenia historycznego. Do dziś niewiele wiemy o tamtych wydarzeniach. Każdego roku dowiadujemy się czegoś nowego o tamtej epoce. Ciągle też poznajemy prawdę o tamtych dniach, gdy w październiku 1794 roku spotkały się dwie wrogie armie.
Istnieje wiele sporów dotyczących tej tradycji oraz nawet samego Kościuszki. Chcemy jak najlepiej poznać dzieje, by móc oceniać przeszłość i myśleć racjonalnie o przyszłości. Chcemy, by właśnie podstawą do tego była tradycja – ale tradycja kościuszkowca traktowana jako żywy element. Chcemy by nie tylko nie zginęła, ale by stała się wielką inspiracją. Uważamy, że Maciejowice nie są tylko symbolem ostatniego etapu powstania kościuszkowskiego, okazją do refleksji i zadumy, lecz również żywym miejscem, w którym lekcje historii odbywają się w pięknych planerach. Każdego dnia obserwujemy jak tradycja korzystnie wpływa na rzeczywistość. Inspiruje wiele działań gospodarczych. To dzięki niej władzom lokalnym udaje się niejednokrotnie uzyskać fundusze dla poprawy stanu miejscowości i lepszego życia mieszkańców. Tradycja zachęca też coraz większe rzesze turystów do odwiedzenia tego miejsca. Imprezy, wzbogacone o coraz nowe propozycje, skłaniają, by co roku jesienią, w październiku udać się do Maciejowic.

Informacje dodatkowe

Towarzystwo Miłośników Maciejowic jest stowarzyszeniem non-profit. Działamy jedynie dzięki życzliwości naszych członków.
Pracami TMM kieruje zarząd w składzie:
Leszek Marek Krześniak – prezes (tel. 022-625-49-77)
Andrzej Nakonieczny – v-ce prezes
Grzegorz Filipowicz – sekretarz
Zofia Kurek – skarbnki (0604-413-301)
Stanisław Krześniak – członek zarządu.