Z A P R O S Z E N I E 

28  lutego 2016 r. o godz. 17.00
           w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
           w Maciejowicach odbędzie się:

Otwarte Zebranie

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC

W programie:

–  Wykład dr Włodzimierza Kosteckiego
„Prawda historyczna Żołnierzach Wyklętych”
–  Sprawozdanie z działalności w roku 2015

–  Dyskusja o kierunkach działalności w roku 2016
–  Relacja z obchodów 270 rocznicy urodzin    
   Tadeusza Kościuszki
–  Wolne wnioski.
    
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się
do prac naszego Towarzystwa.

                        Zarząd TMM
    www.tmm.waw.pl