Z A P R O S Z E N I E

 

Polska Fundacja Kościuszkowska,

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

15 listopada 2013(piątek)

o godz. 17.00

 

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

LOSY ŻOŁNIERZY KOŚCIUSZKI PO INSUREKCJI

 

 

Prof. dr hab.  Tadeusz Rawski

– „Losy żołnierzy Kościuszki w latach 1812-1813”

 

  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

–„Losy żołnierzy Kościuszki w latach 1830-1831 

 

Dr Marcin Mielnik

–„ Wspomnienia z zsyłki Józefa Kopcia 1794-1801

 

Dr Leszek Marek Krześniak

– „ Paweł Bniński – uczestnik bitwy 10 X.1794

pod Maciejowicami i jego losy”

 

Promocja książki Artura Śliwińskiego „Powstanie Listopadowe”

z posłowiem Prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego

 

– Dyskusja

 

 

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

 

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01

E mail: drlmk@wp.pl

www.pfk.waw.pl

 

Kolejne spotkanie 12.12.13

„Kościuszkowskie pamiątki”