Z A P R O S Z E N I E

 

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

28 marca 2013(czwartek)

o godz. 16.30

 

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

BITWA RACŁAWICKA JEJ NASTĘPSTWA I LEGENDA

 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Rawski

– „Manewr racławicki”

 

Mgr Eugeniusz Skoczeń

– „Tradycja kościuszkowska w Racławicach – przeszłość i przyszłość”

 

Agnieszka Król

–„Ruchoma i przenośna makieta bitwy racławickiej”

 

Mgr Adam Samborski

–„Perspektywy Racławic”

 

Mgr Piotr Mirosław Zalewski

– „ Inscenizacje historyczne – ile prawdy, ile widowiska”

 

– Dyskusja

 

 

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

 

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01

E mail: drlmk@wp.pl

www.pfk.waw.pl

 

Kolejne spotkanie 18.04.13

„Insurekcja Warszawska”