XXIX

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIE

4.X. 2012 (czwartek)

09:00 XXVIII Młodzieżowy Rajd Kościuszkowski

SZLAKAMI BITWY MACIEJOWICKIEJ

(start: trasa 1 – Korytnica, trasa 2 – Pawłowice)

17:00 Uroczysta Msza św. za poległych 10.X.1794 i w intencji

Ojczyzny

18.20

Apel poległych pod pomnikiem T. Kościuszki na rynku          

w Maciejowicach

– przemówienia okolicznościowe

– złożenie kwiatów

19. 00

Koncert zespołu „Cegła"           

Koncert Zespołu „Grafit” z okazji 10-lecia

20.00

Konkurs wiedzy o T. Kościuszce i jego epoce            

Spotkanie z opiekunami grup rajdowych

5.X.2012 (piątek)

XII MIĘDZYNAORODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA KOSCIUSZKOWSKA (Zespół Szkół nr 1 Garwolin ul. Kościuszki 53)

„WSKAZANIA OBYWATELSKIE TADEUSZA KOŚCIUSZKI”

Dr Mirosław Matosek – Wychowanie patriotyczne w wojsku insurekcji kościuszkowskiej

Występ zespołu artystycznego z Białorusi

6.X. (Sobota)

SESJA HISTORYKÓW REGIONALISTÓW

10.00

Prof. dr hab. Andrzej Tyszka – „Żyjąc wśród leśnych 

ogródów – Podkowa Leśna”

10.30

Dr Leszek Marek Krześniak – „Maciejowicki

Korowód Dziejów – czyli pięć wieków z historii miasta

– mową wiązaną przedstawione”

11.00

Prof. dr hab. Barbara Falińska – „O roli języka w 

badaniach historii regionu”

11.20

Mgr Marcin Papiernik – „O możliwościach rozwoju

turystycznego gminy Maciejowice”

11.40

Mgr Zbigniew Węgrzynek – 10 lat działalności

Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego

o/Garwolin – zasługi dla historii regionu’

12.00

Mgr Adrian Pogorzelski „ Rzym a Maciejowice – o 

importach z cesarstwa rzymskiego w Dolinę Środkowej

Wisły – handel czy rabunek

12.20

Mgr Kazimierz Paciorek – „O kopcach Kościuszki w 

Polsce”

12.40

Lic. Marek Ziędalski – „ Wielokulturowość w powiecie

garwolińskim do roku 1939”

13.00

Mgr Teresa Kołakowska – „O pamiętnikach, jako

źródle wiedzy regionalnej na przykładzie pamiętnika

nauczycielki

13.20

Dr Maciej Zarębski – „Życie społeczno kulturalne

małego miasteczka na przełomie XIX i XX wieku –

Staszów”

14.30 Złożenie kwiatów na Kopcu T. Kościuszki w Krępie

dla uczczenia 195 rocznicy śmierci T. Kościuszki

15.30 Warsztaty dla historyków regionalistów:

W OBOZIE KOŚCIUSZKOWSKIM

pod kierunkiem mgr Adriana Pogorzelskiego

– odlewanie kul karabinowych

– ładowanie broni czarnoprochowej

– pieczenie podpłomyków

– przenoszenie rozkazów

– poszukiwanie przedmiotów z użyciem wykrywacza metali

19.00 Spotkanie z zespołem artystycznym z Białorusi

– wspólne śpiewanie

– konkurs strojów historycznych

– tańce historyczne

– poezja okolicznościowa 

– kolacja

7.X.2012 (niedziela)

10:00

Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki przy

szkole

10:15

Występ zespołu artystycznego z Berezy Kartuskiej na 

Białorusi

11:00 PLENARNA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

( miejsce obrad: Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Maciejowicach ul. T. Kościuszki 19)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SYMPOZJUM

SESJA PLENARNA 7.X. 2011

11.00 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „O wpływie bitew pod Krupczycami i 

Terespolem na wynik bitwy maciejowickiej

11.30 Prof. dr hab. Stefan Siara – Szkoła Rycerska jej rola i jej adepci

12.00 Dr Leszek Marek Krześniak „75 lecie muzeum T. Kościuszki w Solurze”

12.20 Dr Anatol Trafimczyk– „Pieśń białoruska o Kościuszce jako zjawisko

historyczne i kulturalne”

12.40 Doktorant Longina Ordon – „Obraz włościanina Insurekcji 1794 w świetle prozy

Władysława Stanisława Reymonta”

13.00 Dr Sergiusz Leończyk (Rosja) – „Rola powstania kościuszkowskiego w 

kształtowaniu patriotycznej postawy Polonii Syberyjskiej na przełomie XIX-XX

13.20 Prof. Alicja Patey-Grabowska „ Tadeusz Kościuszko w poezji” Akademia

Literatury i Sztuki w Katanii

13.40 Dr Mirosław Szumiło – „ Tadeusz Kościuszko w Sosnowicy”

14.00 Dr Przemysław Gawron – „Sztuka wojenna insurekcji a sztuka wojenna Wielkiej

Rewolucji Francuskiej”

14.20 Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w literaturze niemiecko-

języcznej”

14.40 Mgr Włodzimierz Kostecki – „Recenzja książki Emanuela Ringelbluma „Żydzi w 

powstaniu kościuszkowskim”

15.00 Mgr Marcin Gomółka – „Bitwa pod Słonimem”

15.20 Dyskusja

Miejsce obrad: Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach ul. Kościuszki 19

Wystawy:

– Tradycja kościuszkowska w dziejach ruchu ludowego

– Pamiątki z pól bitewnych insurekcji

– Prace członków Koła Plastycznego przy GOK Maciejowice

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA 20.X.2012

9.30 Złożenie kwiatów pod urną z sercem T. Kościuszki w Warszawie

10.30 Recital artystyczny

11.30 Prof.dr hab. Marian Marek Drozdowski -„Generalicja insurekcji 1794”

12.00 Dr Leszek Marek Krześniak – „Współczesne aspekty legendy

kościuszkowskiej”

12.20 Dr Leonid Niestarczuk – „ O odbu
dowie kościoła w Wołczynie na Białorusi

– miejscu urodzenia Stanisława Augusta Poniatowskiego”

12.40 Doktorant Longina Ordon – W maciejowickiej potrzebie – „Dokąd tak śpieszysz,

Panie Generale”

13.00 Mgr Marianna Matosek – „ Duchowieństwo katolickie w czasie insurekcji 1794

13.20 Dr Igor Mielnikow – „ Rola Tadeusza Kościuszki w planach dworów

petersburskiego i francuskiego”

13.40 Dr Paweł Kiernikowski – „Porównanie bitew pod Dubienką i Maciejowicami”

14.00 Mgr Zofia Kaczor – Jędrzycka – „O tradycji kościuszkowskiej w działalności

Uniwersytetów Ludowych na ziemiach polskich”

14.20 Mgr Alicja Sadomska – „ Warszawa w okresie powstania kościuszkowskiego”

14.40 Dyskusja

Miejsce obrad: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62

Serdecznie zapraszamy

Informacje:

WWW.pfk.waw.pl

Tel 22-625-49-77

Tel.fax 22-629-88-01

E-mail:drlmk@wp.pl

poczta@pfk.waw.pl