PROGRAM
XXXI MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO

Pobierz program

9.X.2014 Czwartek
GARWOLIN Zespół  Szkół Nr 1 ul. Kościuszki 53)
10.00
XIV  MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA KOŚCIUSZKOWSKA
„ Tadeusz  Kościuszko – 220 rocznica Insurekcji”
Wystąpienia młodzieży ze szkół średnich w Garwolinie, Sobolewie, Żelechowie
Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w powiecie garwolińskim i Ziemi Stężyckiej”  
Dr Igor Mielnikow – „O udziale w grupach rekonstrukcyjnych  jako formie zdobywania i popularyzacji wiedzy historycznej”
Dr Leszek Marek Krześniak – „Stoję sobie i stoję” o poemacie spod pomnika Tadeusza Kościuszki”
Występ Zespołu z Białorusi – MUZYKANCI Z MIRSKA

ŻELECHÓW – Dom Kultury
13.00
Sesja „ Żelechów w tradycji kościuszkowskiej”
Prof. dr hab. Janusz Wojtasik „Z myślą o Niepodległej. Polskie powstania narodowe i próby powstańcze w latach 1795–1914”
Dr Leszek Marek Krześniak – „Poetycki obraz bitwy maciejowickiej”
Dr Jan Pytel – „Kwestie społeczne w działalności Tadeusza Kościuszki”
Doktorant Włodzimierz Kostecki – „Rola Żydów w Insurekcji Kościuszkowskiej”
Występ Zespołu z Białorusi – MUZYKANCI Z MIRSKA

XXX Rajd Kościuszkowski „Szlakami bitwy maciejowickiej”

MACIEJOWICE

17.00 Uroczysta msza św. w kościele w Maciejowicach
18.00 Apel pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na rynku  
oraz  odsłonięcie kamienia upamiętniającego historyków i działaczy społecznych tradycji kościuszkowskiej
Inscenizacja historyczna wydarzeń roku 1794
Koncert Centralnego Zespołu Artystycznego WP

10 X 2014 Piątek
10.00 Terenowa gra historyczna – „Tajemnice Bitwy Maciejowickiej” (udział w grze wymaga wcześniejszego zgłoszenia)
17.00 Ognisko
Krótka modlitwa za poległych na polu bitwy (Podzamcze)
Spektakl plenerowy„Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”
Film ze spektaklu Z. Olszewskiego z roku 1994
Wspólne śpiewanie  

Wystawy:  Plenerowa na polu bitwy – „Żołnierze bitwy maciejowickiej”

11.X.2014 Sobota (Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 19)
11.00  SESJA   HISTORYKÓW I REGIONALISTÓW
Inż. Eugeniusz Skoczeń – Racławickie doświadczenia Kościuszką
Radosław Matusiewicz – Połanieckie plany rozwoju tradycji kościuszkowskich
Mgr Czesław Orliński – Szczekocińskie doświadczenia
Dr Leszek Marek Krześniak – Maciejowickie przemyślenia
Dr Michał Kalbarczyk – Dzieje Samogoszczy
Doktorant Longina Ordon– Rola pracy z patronem w procesie edukacyjnym i wychowawczym
na przykładzie Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli
Dr Mariusz Rombel – Powstanie osady przemysłowej i parafii w Sobieniach-Jeziorach
Mgr Marek Ziędalski – O rezydencji Zamoyskich w Podzamczu”

14.00 Rekonesans na polu bitwy pod Maciejowicami (Muzeum – makieta, Krępa, Oronne, Podzamcze)
15.00 Warsztaty historyczne „ Abc archeologii pola bitwy” i  „ W obozie”
19.00 Koncert zespołu z Białorusi  (uroczysta kolacja)
– Konkurs strojów historycznych

12.X.2014 Niedziela
PLENARNA  SESJA  KOŚCIUSZKOWSKA
9.00 Uroczysta Msza Św. Za poległych 10.X.1794 pod Maciejowicami
10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na rynku w Maciejowicach
10.30 Koncert zespołu artystycznego Muzykaci z Mirska  na  Białorusi
11.15 Prof.dr hab. Tadeusz Rawski – „Insurekcja 1794 – zostawieni sami sobie”  
11.45 Prof. dr hab.  Barbara Falińska – „60 lat pracy naukowe j – Dialog Pokoleń”
12.05 Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Kościuszko z Legiony”
12,25 Doktorant Longina Ordon – „Paralele historyczno-literackie – Kościuszko a Piłsudski”
12.45 Dr Leszek Marek Krześniak „ Współczesna tradycja kościuszkowska – obchody 220      rocznicy Insurekcji w Polsce.”
13.05  Dr Leonid Niestarczuk – ” Biografia T. Kościuszki w pamiętnikach Michała Kleofasa Ogińskiego”
13.20  Dr Tadeusz Skoczek, dr Janusz Gmitruk „Ikonografia kościuszkowska” – promocja albumu
13.40  Mgr Włodzimierz Kostecki – „Berek Joselewicz – żołnierz Kościuszki”
14.00  Dr Igor Mielnikow – „ O mundurach żołnierzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie Powstania Kościuszkowskiego”
14.20  Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w literaturze iberoamerykańskiej”
14.40 Dyskusja
15.00 Wycieczka na pole bitwy

Wystawy:
– Fotogramy z rajdów kościuszkowskich
– Prace członków Koła Plastycznego przy GOK Maciejowice

18 X 2014 Sobota  (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA
10.00 Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w Warszawie
11.00  Prof.dr hab. Marian Marek Drozdowski – „Wkład Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego w kulturę polityczną Polski”
11.30  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „O amerykańskich doświadczeniach  T. Kościuszki wykorzystanych  w Insurekcji 1794 r.”
12.00  Dr  Leszek Marek Krześniak –”Podsumowanie obchodów 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Polsce”
12.20  Dr Leonid Niestarczu k – „ O Kościuszce i tradycji kościuszkowskiej na Białorusi”     
12.40  Dr  Tadeusz Skoczek, Janusz Gmitruk – „Ikonografia  Powstania Kościuszkowskiego – album”
13.00 Dr Paweł Kiernikowski – O roli kobiet w życiu Tadeusza Kościuszki
13.20  Mgr Władysław Głowala – „Widoki z tarasu Królikarni”
13.40  Dr Zygmunt Domański – Ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje Insurekcji
14.00  Dyskusja