PROGRAM
XXXV MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

5 X 2018  Piątek  Garwolin – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. BohaterĂłw Westerplatte   ul. Kościuszki 53

 

10.00    XVIII MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEĹťOWA KONFERENCJA     KOŚCIUSZKOWSKA

Dr Włodzimierz Kostecki – „Duchowieństwo w insurekcji kościuszkowskiej”

Dr Michał Kalbarczyk – „ Siostrzeńcy Tadeusz Kościuszki gen. Sykstus Estko (1776-1813) i kpt. Tadeusz Estko (1770-1812)”

Dr Leszek Marek Krześniak – „O pomniku Tadeusza Kościuszki w MereczowszczyĹşnie”

Wystąpienia uczniów szkół powiatu garwolińskiego

Występ zespołu „Przedświt” z  Białorusi.  

Wystawa nowych obrazĂłw o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana (Armenia)

 

6 X 2018 sobota

9.30 II Piłkarski Turniej Kościuszkowski (Szkoła Podstawowa w Maciejowicach)

16.00 Uroczystość przy Kopcu Kościuszki  w Krępie 

           ZłoĹźenie ziemi z grobu księdza JĂłzefa Burzyńskiego do Kopca

16.30 Inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwa Kościuszkowskiego z Połańca, 

          Ognisko

 

7 X 2018 niedziela  – SESJA PLENARNA – Maciejowice  (Szkoła Podstawowa)

 

10.30 Występ zespołu „Przedświt”  z Białorusi.

11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski „Maciejowice w dniach narodzin 

           niepodległości”

12.00 Dr Leszek Marek Krześniak „Droga księdza JĂłzefa Burzyńskiego – inicjatora budowy 

           Kopca Kościuszki w Krępie –  z Maciejowic do Nikolska”. 

12.30 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski  –„ Bitwa pod Maciejowicami 10 X 1794 – nowe   

           przemyślenia”

13.00 Dr Szczepan Kalinowski –  „ Legenda Kościuszki w Ĺźyciu politycznym JĂłzefa     

           Piłsudskiego”

13.30 Dr Włodzimierz Kostecki– „ Tadeusz Korzon –Kościuszko biografia z dokumentĂłw 

         wysnuta – współczesna ocena”

14.00 Doktorant Marcin Gomółka „KrĂłl Stanisław  August Poniatowski i jego rola w czasie 

          Insurekcji Kościuszkowskiej” 

14.30 Doktorant Marek Łaski  – „Kawaleria Narodowa w Powstaniu Kościuszkowskim, 

           mundury, taktyka”

14.50 Dyskusja

15.30 Wycieczka na pole bitwy 

 

Imprezy towarzyszące: 

Wystawa „Gen. Tadeusz Kościuszko i jego sekretarz Julian Ursyn Niemcewicz w zbiorach Szczepana Kalinowskiego”

Wystawa nowych obrazĂłw o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana. Szkice do panoramy Bitwy Maciejowickiej.  

Promocja książek

 

 

 

Imprezy towarzyszące w Maciejowicach :

 

5 X 2018 (czwartek) XXXIV Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce 

Występ zespołu TADEK

 

10 X 2018 (poniedziałek ) Obchody 224 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami, apel pamięci przy pomniku T. Kościuszki na Rynku w Maciejowicach

 

18 X 2018 (czwartek)  (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20)

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

14.00  Uroczyste złoĹźenie kwiatĂłw przy pomniku T. Kościuszki na Placu Ĺťelaznej Bramy

15.00  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Generał Karol Otto Kniaziewicz”  

15.30  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „O wojsku Konstytucji 3 Maja”     

16.00  Dr  Paweł Kiernikowski  – „Podobieństwa i róşnice Insurekcji Kościuszkowskiej

i Powstania Styczniowego”

16.30  Dr Mirosław Matosek, dr Dariusz Prokopowicz – „Od LegionĂłw Dąbrowskiego do  

            LegionĂłw Piłsudskiego – tradycje kościuszkowskie w wychowaniu patriotycznym    

            Ĺźołnierzy”

17.00  Dr Leszek Marek Krześniak – „Śladami zesłańcĂłw polskich na Syberię – reminiscencje 

           z  podróşy”   

17.20 Dyskusja  

Imprezy towarzyszące:

Wystawa nowych obrazĂłw o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana (Armenia)

Promocja książek: 

Informacje: 

www.pfk.waw.pl

drlmk@wp.pl

602 175 238