Poniżej przedstawiamy najważniejsze zabytki Maciejowic i najbliższej okolicy.

Maciejowice

 Wybrany obraz

Ratusz na rynku, fot. LMK   

Rynek

Prostokątny o wymiarach 220×50 m z naroży wychodzą prostopadle ulice, poryty brukiem. Układ miejski zachował się od czasu lokacji w tym miejscu miasta Maciejowice od 1557 r. kiedy to Maciejowice przez króla Zygmunta Augusta otrzymały prawo miejskie magdeburskie.

Ratusz z kramami
Wzniesiony w pocz.XIX w., klasycystyczny. Po utracie praw miejskich wykorzystywany jako obiekt handlowy, szkoła. Obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Muzeum im. T. Kościuszki, Rady Gminy Maciejowice, Gminnej Biblioteki Publicznej.
Makieta bitwy pod Maciejowicami
W Muzeum w Maciejowicach można obejrzeć makietę bitwy, która łatwiej pozwala zrozumieść jej przebieg i uwarunkowania. Sytuacja przedstawiona to stan ok. godz. 11.00 w dniu 10 października 1794 roku. Każda figura żołnierza odpowiada 33 żołnierzom w rzeczywistości. Oczywiśice sztab i oficerowie nie odzwierciedlają tych proporcji.
   
 
 
Wybrany obraz  Wybrany obraz Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Pierwotny kościół klasycystyczny, którego budowę zakończono w r. 1821 został powiększony i przebudowany na kościół neogotycki przez architekta Leandra Marconiego w latach 1880-81.
 
 

Dzwonnica Klasycystyczna, murowana  z pocz. XIX w. wzniesiona prawdopodobnie wg. projektu  Piotra Aignera (1821r.)

 Wybrany obraz
Tablice pamiątkowe w kościele
  • Grzegorza Piramowicza Napis na tablicy: 1735 -1801 "S GRZEGORZ PIRAMOWICZ PROBOSZCZ PARAFII MACIEJOWICE W LATACH 1777-1789 OPIEKUN UBOGICH, WYBITNY PEDAGOG I PISARZ, SEKRETARZ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ I TOWARZYSTWA DO KSIĄG ELEMENTARNYCH – SPOŁECZEŃSTWO PARAFII MACIEJOWICE W 200 ROCZNICĘ INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ, MACIEJOWICE 8.X.1994".
  • Seweryna Paszkowskiego
  • Placówki Maciejowice 15 p.p. „Wilków”
  • Goliszewskiego

 Wybrany obraz

Plebania
Została zbudowana w latach siedemdziesiątych XIX w.

Szpital
Fundacji Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej wybudowany w I ćwierćwieczu XIX w. w stylu klasycystycznym.
Funkcjonował jako szpital dla mieszkańców dóbr maciejowickich oraz spełniał rolę przytułku dla ubogich. Jako szpital funkcjonował do II wojny światowej, zlikwidowany przez Niemców.  W czasie walk frontowych w 1944 ponownie funkcjonował jako szpital. Po wojnie był wykorzystywany jako szkoła podstawowa. Obecnie siedziba Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
 Wybrany obraz

 

Mauzoleum Zamoyskich
Okazałe mauzoleum Zamoyskich zbudowane z granitu czerwonego w roku 1908 wg projektu architekta Xawerego Makowskiego a wykonane przez  kamieniarza S.Dutkiewicza i muratora Z.Zalskiego. Zostali w nim pochowani właściciele dóbr maciejowickich od Stanisława Kostki Zamoyskiego poczynając.
Kaplica cmentarna

 Wybrany obraz

Neoklasycystyczna, murowana, wzniesiona ok. roku 1860 ufundowana przez ks. Ludwika Paszkowskiego, proboszcza maciejowckiego.

Nagrobki
 
Nagrobek Ludwika Malhomme – plenipotenta hr. Stanisława Kostki Zamoyskiego z pocz. XIX w, klasycystyczny z piaskowca.

 Wybrany obraz

Nagrobek ks. Ludwika Pleszczyńskiego z poł. XIX w., żeliwny, neogotycki.

 Wybrany obraz

Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w czasie I wojny światowej, granit, żelazo oraz kwatera żołnierzy oznaczona granitowymi głazami

Pomnik Tadeusza Kościuszki na rynku

Pomnik Tadeusza Kościuszki przed szkołą

 Wybrany obraz
 Wybrany obraz

Pomnik Tadeusza Kościuszki przy drodze do Podzamcza odsłonięty w 1979 r.

Pomnik ten był pierwszym upamiętnieniem bitwy maciejowickiej w Maciejowicach. Wzniesionym wg projektu arch. Macieja Kysiaka (obecnie profesora na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej)

 

 Wybrany obraz

Fot. M. Kysiak

 Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz
Podzamcze
 Wybrany obraz  Wybrany obraz

 

Pole bitwy
 Wybrany obraz  Wybrany obraz
Pałac
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz

Wybrany obraz

Pałac fot. LMK

Pałac znajduje się na miejscu dawnego zamku maciejowickiego wzniesionego w XVI w. po wojnach szwedzkich przebudowany na pałac barokowy, w którym Tadeusz Kościuszko spędził noc przed bitwą maciejowicką (9/10.X.1794) i w którym przebywał jako jeniec. Po bitwie spalony przez Rosjan, odbudowany w obecnej postaci w roku 1808 wg projektu architekta Fryderyka Albera Lessala.
W ściany wmurowano pamiątkowe kule z pobojowiska maciejowickiego.
Był siedzibą rodu Zamoyskich, szczególnie lubiany przez Stanisława Kośtkę Zamoyskiego, Prezesa Senatu Królestwa Polskiego.

Obecnie w posiadaniu gminy i jest trakcie remontu.
Oficyna pałacowa zbudowana w poł. XIX w. na balkonie umieszczony herb Zamoyskich „Jelita” z zawołaniem rodowym „To mniej boli”.
W budynku tym znajduje się Izba Przyrodnicza im. Jana Pawła II

Park w Podamczu

Założony na pocz. XIX w. przez Stanisława Kostkę Zamoyskiego pod kierunkiem jego teściowej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej jak romantyczny angielski park krajobrazowy. Do dziś zachowało się wiele okazów drzew i krzewów, wile z nich jest pomnikami przyrody. Znajdują się tu 400-500 letnie dęby, sędziwe lipy i wiele rzadkich okazów drzew ozdobnych tamtych czasów. Przeprowadzone w ostatnich latach "prace remontowe" w parku pozwalają podziwiać jego piękno.
Baszta romantyczna

 Wybrany obraz

Baszta fot. LMK

 z pocz. XIX. Wzniesiona jako budowla parkowa w stylu neogotyku angielskiego
Park angielski – urządzony w pocz. XIX w. pod kierunkiem Izabeli Czartoryskiej, teściowej Stanisława Kostki Zamoyskiego.

Budynek administracji

Dom ogrodnika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapliczka neogotycka z poł. XIX w. z herbami Zamoyskich i Potockich i napisem „Bogu za rodziców”
 Wybrany obraz
 Kapliczka fot LMK

 

 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 fot. LMK

Kamień pamiatkowy1

Kamień pamiątkowy 2

Drzewa pomniki przyrody
Austeria
Plany bitwy
 Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz

 

Mogiła żydów

Oronne

 

 

 

Pole bitwy
Drzewo Kościuszki przy drodze z Oronnego do Sobolewa. Szczątki drzewa zabezpieczone betonem. Na tablicy napis „Pod tym drzewem wypoczywał przed bitwą maciejowicką niewygasłej pamięci bohater narodu Naczelnik Tadeusz Kościuszko, któremu w hołdzie tablicę tę umieścił w roku 1929 Sejmik Garwoliński i druga tablica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krępa

 Wybrany obraz

Kopiec Kościuszki

miejsce wzięcia do niewoli Tadeusza Kościuszki w dniu 10.X.1794 r.
Sypanie kopca rozpoczęto 8 kwietnia 1861 w czasie wielkiej manifestacji patriotycznej. Na postumencie dwie tablice. Od przodu „ 15.X.1817 – 15.X.1917. Krzyż ten wystawiony w setną rocznicę zgonu T.Kosciuszki ma miejscu, gdzie wielki wódz przelał swą krew za wolność ojczyzny” i z tyłu „Na cześć braci poległych za Ojczyznę 10 października 1794 r.”. Przy Kopcu odbywały się wielokrotnie manifestacje patriotyczne i obchody rocznicowe.
Dworek
zbudowany dla Zamoyskich w końcu XIX w. wg projektu Ksawerego Dionizego Makowskiego w stylu neogotyku angielskiego. Przed wojna był własnością Abakanowiczów. Zrujnowany i spalony po II wojnie światowej, obecnie odbudowywany. Otoczony parkiem krajobrazowym ze starymi okazami drzew.

Kochów

Cmentarzysko kultury łużyckiej

Przewóz

Miejsce mostu
Kamień pamiątkowy

Antoniówka

Izba regionalna w szkole

Samogoszcz

 Wybrany obra
z Wybrany obraz  Wybrany obraz
 Fot. LMK    

 

Kościół
Plebania
Kapliczka