Z A P R O S Z E N I E

2 marca 2019 r. o godz. 16.00

w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki

w Maciejowicach odbędzie się:

Uroczyste Zebranie

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC

Połączone 50 Rocznicy Utworzenia TMM

W programie:

– Rys historii TMM

– Dr WĹodzimierz Kostecki

Przedstawienie sylwetki pochodzącego z Maciejowic kompozytora

Józefa Furmanika

– Informacje o planowanej Panoramie Bitwy Maciejowickiej

i innych działaniach TMM w roku 2019

– Wspomnienia i dyskusja

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pamiętają to pierwsze

zebranie oraz rodziny osób, które uczestniczyły w tym zebraniu i we

wszystkich działaniach Towarzystwa.

Prosimy o przyniesienie zdjęć i pamiątek z działalności w TMM.

Serdecznie zapraszamy osoby, które chcą włączyć się do działań

TMM.

ł

Zarząd TMM