Z A P R O S Z E N I E 

10 marca 2013 r. o godz. 15.00

w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki

w Maciejowicach odbędzie się:

ZEBRANIE

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC

W programie:

– Wykład mgr Włodzimierza Kosteckiego

– „Ks. Leonard Szymański – zapomniany bohater

powstania styczniowego”

– Adrian Pogorzelski

„Miejsca tajemnej mocy w okolicach Kołbieli, Wilgi,

Łaskarzewa, Krępy, Sobolewa, Maciejowic i 

Podebłocia”

– Prezentacja poświęcona XXIX Międzynarodowemu

Sympozjum Kościuszkowskiemu

– Przekazanie eksponatów do Muzeum T. Kościuszki w 

Maciejowicach

– Przyjęcie nowych członków do Towarzystwa

– Dyskusja nad planem pracy TMM w roku 2013

– Wolne wnioski.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich,

którzy chcieliby włączyć się do prac naszego Towarzystwa.

 

Zarząd TMM