OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1 lutego 2022 r. przypada 90 rocznica urodzin wybitnego historyka, Prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego, który od pierwszych organizowanych w Maciejowicach Sympozjach Kościuszkowskich uczestniczył w nich z bardzo ciekawymi wykładamni i co roku przyjeżdża na te sympozja. Prof. M.M. Drozdowski wspierał i nadal wspeira działania Towarzystwa Miłośników Maciejowic i Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Napisał wiele prac historycznych, także poświęconych dziejom Maciejowic, uczestniczył w organizowanych przez nas podróżach historycznych i inspiruje wiele naszych działań. Za jego sprawą nasze Towarzystwo i Fundacja uczestniczyły w budowie pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Prof. M.M. Drozdowski był też inspiratorem upamiętnienia żołnierzy Kościuszki, którzy uratowali się z bitwy maciejowickiej, a zostali zabici przez kozaków pod Żabieńcem (koło Wilgi). W ostatnio wydanej książce “Tadeusz Kościuszko. Szkice biograficzne. Tradycja.” napisał rozdział pt. Spór o bitwę maciejowicką”

W internecie będzie bezpośrednia relacja z jubileuszu. Kto nie będzie mógło obejrzeć na bieżąco 2 lutego o godz. 11.00, będzie mógł obejrzeć tę relację w dowolnym terminie wystarczy nacisnąć link:https://youtu.be/NfWadItAox4

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

2 lutego 2022 (środa) o godz. 11.00

Na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

JUBILEUSZ 90-LECIA

Prof. dr hab. MARIANA MARKA DROZDOWSKIEGO

Film dr Longiny Ordon o Profesorze M. M. Drozdowskim

WYKŁAD JUBILATA:

„Dzieje najnowsze Polski od I wojny światowej do naszych dni w kolędach zapisane”

           Mgr  Alina Małachowska

                Koncert Kolęd w tym kolędy: wileńska, lwowska, sybiracka

 Film od Kościuszko Heritage Inc.

z kolędą kościuszkowską z  Australii

autorstwa i w wykonaniu Wojciecha Rohatyn Popkiewicza

Prezentacja książki M.M.Drozdowskiego

„Tadeusz Kościszko. Szkice biograficzne. Tradycja”

Wystawa kart pocztowych z życzeniami na Boże Narodzenie

Miejsce spotkania: Muzeum Niepodległości – Al. Solidarności 62

Informacje: 602 175 238, tel/fax 22 625-49-77

                                   www.pfk.waw.pl  E mail: drlmk@wp.pl