Z A P R O S Z E N I E 

27 marca 2011 r. o godz. 15.00

w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki

w Maciejowicach odbędzie się:

 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC

 W programie:

– Sprawozdanie Zarządu

 – Przyjęcie nowych członków do towarzystwa

                                     – Protokół Komisji Rewizyjnej

– Dyskusja nad sprawozdaniem

– Wybory władz TMM

Dyskusja nad bieżącymi

                                 i planowanymi działaniami TMM

– Wolne wnioski.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich,

którzy chcieliby włączyć się do prac naszego towarzystwa.

 

                                                                             Zarząd TMM