Zaproszenie

19 kwietnia 2015 godz. 15.00

Uroczyste Zebranie Towarzystwa Miłośników Maciejowic

– Prezentacja pracy doktorskiej dr. Włodzimierza Kosteckiego

– Prezentacja książki: “Maria Konopnicka O Tadeuszu Kościuszcze – wierszem”

– Sprawozdanie z działalności TMM za rok 2014 – Dyskusja nad sprawozdaniem

– Plan działania na rok 2015 – O stanie budowy “Kamienia pamięci”

– Przyjęcia nowych członków

– Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków TMM oraz wszystkich którzy chcieliby włączyć się do prac naszego Towarzystwa. Zarząd TMM Miejsce obrad: Szkoła Podstawowa im.T. Kościuszki w Maciejowicach

Zaproszenie