Z A P R O S Z E N I E

Na Uroczyste Zebranie Sprawozdawcze

Towarzystwa Miłośników Maciejowic

w dniu 14 marca 2010 r.

o godz. 15.00

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki

W programie:

– Otwarcie wystawy fotografii Stefana Dmochowskiego

– Występ laureatów konkursu recytatorskiego i strojów historycznych z roku 2009

– Promocja książek

„Warszawa w 1794 r”

„ Literacka legenda Tadeusza Kościuszki”

Przyjęcia nowych członków do TMM

Sprawozdanie Zarządu TMM

Przyjęcie planu działania na rok 2010

Dyskusja

Wolne wnioski

                                                                     Zarząd T.M.M.